Winstbepaling tussen globalisme en nationale identiteit

Tussenstand onderzoek - Kees Camfferman, afdeling Accounting

Kees_Camfferman 

Accountants staan niet bekend als vernieuwers. Toch hebben zij in de afgelopen jaren pionierswerk verricht met internationale samenwerking. Op private basis hebben zij normen voor financiële verslaggeving door ondernemingen ontwikkeld (International Financial Reporting Standards, IFRS) die inmiddels door veel landen zijn overgenomen. Er zijn weinig beleidsterreinen waar zoveel harmonisatie in regelgeving is bereikt zonder onderliggende internationale verdragen. In mijn onderzoek volg ik deze ontwikkelingen, onder andere resulterend in twee historische monografieën geschreven samen met Steve Zeff (Rice University, Houston). Er is ook weerstand tegen IFRS, vaak verwoord als eis van respect voor nationale tradities van financiële verslaggeving. Deze zouden verweven zijn met het hele nationale vlechtwerk van instituties, economie en cultuur. Dominic Detzen en ik hebben op basis van een vergelijkende studie voor een aantal landen gevonden dat een adequate historische onderbouwing van dergelijke claims vooralsnog ontbreekt. Voor zover gedocumenteerd wijst de geschiedenis van nationale regelgeving minstens zo vaak op aanpassingsvermogen, ad hoc keuzes en gebrek aan consensus, als op stabiele en breed gedragen verslaggevingsculturen.

Meer onderzoek is welkom, maar de tussenstand is dat verzet tegen IFRS meer lijkt te gaan over behoud van soevereiniteit op zich, dan over de vraag welke soevereine keuzes men graag zou willen maken.