Interview: De nieuwe portefeuillehouder Onderwijs Mirella Kleijnen

Interview: De nieuwe portefeuillehouder Onderwijs Mirella Kleijnen

door: Ellen Woudstra

Mirella Kleijnen, geboren en getogen Limburgse, studeerde Marketing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Ze ontdekte al snel dat ze het doen van onderzoek leuk vond. Het was dan ook min of meer vanzelfsprekend dat ze besloot te promoveren. In 2007  behaalde ze haar doctorstitel aan dezelfde universiteit. Tijdens congressen leerde ze Ruud Frambach, destijds hoofd van de afdeling Marketing aan de VU kennen. Hij haalde haar over naar de VU te komen. “Ik vond het direct fijn aan de VU, leuke en goede collega’s, onderzoek en onderwijs doen vond ik geweldig. Maar na een aantal jaren wilde ik me verbreden. De theorie in de praktijk implementeren.” 

En die kans kwam in 2012, toen Mirella – met innovatie als specialisme –  gevraagd werd secretaris te worden van de Commissie van der Wel. Met succes  goot deze commissie het onderwijs binnen de faculteit in een nieuw jasje. “Daarbij was vooral het co-creatie traject om de bachelors te herzien Mirella Kleijneneen succes”. Op 1 maart 2018 werd Mirella benoemd tot hoogleraar Customer Experience Management. Dat ze nu per 1 januari 2019 Portefeuillehouder Onderwijs wordt, lijkt dan ook een logische stap in haar carrière.  Mirella ziet er heel erg naar uit.

“Persoonlijke verbinding is belangrijk”
Gezien de huidige verschuivingen in het onderwijs – de toenemende digitalisering, de internationalisering – vroegen wij Mirella naar haar visie op de toekomst van het onderwijs. Hoe ziet zij het onderwijs aan de VU over tien jaar? “In de kern verandert de taak van een universiteit niet heel essentieel, maar waarschijnlijk wel de vorm waarin wij ons onderwijs aanbieden. Bij dit soort vragen denkt iedereen meteen aan de digitale veranderingen. Hier wordt al jaren over gesproken en wij zijn er op verschillende manieren mee bezig. Ik denk echter niet dat wij onderweg zijn naar een high-tech campus die in grote mate virtueel onderwijs – op afstand –  gaat verzorgen. Er zijn veel technologische ontwikkelingen, maar in de kern blijven wij een campusuniversiteit die de verbinding opzoekt tussen docent en student. Studeren aan de VU gaat niet alleen over wat je doet, maar vooral ook over wie je bent. Daar proberen we de waarde voor beide partijen te creëren. Waarom wil je juist hier werken, en waarom wil je juist hier studeren? Die persoonlijke verbinding is belangrijk. Hoe we dat precies gaan doen, ook in het kader van de groei  die we op dit moment doormaken, dat is een belangrijk ontwikkelpunt.” De initiatieven die momenteel worden ontplooid vanuit A Broader Mind sluiten hier bijvoorbeeld heel mooi bij aan: “A Broader Mind is een project dat nu loopt bij de VU. Het principe van de persoonlijke ontwikkeling staat centraal. De maatschappelijke veranderingen nemen toe. Juist nu is het belangrijk om jouw kwaliteiten te ontwikkelen die breder zijn dan jouw vakgebied.”

Engelstaligheid? “Die discussie gaat over een gemeenschappelijke taal die toelaat dat er meerdere nationaliteiten aan ons onderwijs kunnen deelnemen”
Een heet hangijzer in universitair onderwijsland is Engelstaligheid. Mirella heeft hierover een uitgesproken mening. “Die discussie gaat voor mij over een gemeenschappelijke taal die toelaat dat er meerdere nationaliteiten aan ons onderwijs kunnen deelnemen. Als je het vanuit die hoek bekijkt, gaat het over de inhoud en niet over de taal. We willen internationaal groeien, de kansen zijn er, de behoefte is er vanuit de markt. Studenten willen graag opleidingen die internationale uitdagingen bieden, en dat kun je doen met een homogene groep, maar het wordt veel interessanter als je een internationale groep studenten, maar ook docenten hebt die met elkaar interacteren en van elkaar kunnen leren. Daar heb je een gemeenschappelijke taal voor nodig, en toevallig is dat Engels. Dat is de kern”.

Op haar kamer ligt de uitnodiging voor haar inaugurele rede. Opvallend is de illustratie: de muziekpartituur van El Camino Real, A Latin Fantasy (Alfred Reed), met daarop liggend een blaasinstrument. Ook de titel van haar rede refereert aan muziek: Het Componeren Van De Klantbeweging: Van Kakofonie naar Symfonie. “Muziek luisteren, muziek maken, dat is heel belangrijk in mijn leven”, licht ze toe. “Sinds mijn zesde speel ik bugel, en daar geniet ik enorm van. Om de week vertrek ik naar Maastricht om bij de fanfare te spelen, samen met mijn vader.” De inaugurele rede van Mirella Kleijnen vindt plaats op 25 januari 2019 om 15:45 in de Aula. U bent van harte uitgenodigd.