Interview met hoogleraar Payment Systems: Wilko Bolt

"Fintech en betaalsystemen: een niche waar trends bij elkaar komen"

Door: Madeleine Lodewijks

Met zijn oratie op 31 oktober dit jaar, is Wilko Bolt officieel hoogleraar Payment Systems bij de School of Business and Economics (SBE). Door als eerste universiteit het keuzevak Economics of Payment Systems aan te bieden bij de Master Finance is de VU vooruitstrevend bezig. SBE springt met dit vak in een niche waar verschillende trends bij elkaar komen.

Het vakgebied rond betalingssystemen staat veel in de belangstelling de laatste tijd. Het gaat vaak over technologie als blockchain, bitcoins of contactloos betalen. Iedereen weet iets over betalingsverkeer, maar niemand heeft een idee wat er zich precies achter de schermen afspeelt.
“Voor studenten is fintech interessant met al die nieuwe partijen die opkomen, zoals bijvoorbeeld Adyen” zegt Bolt. 

Wilko Bolt

Bolt zette het onderwijsprogramma voor het keuzevak op en dat was een zware klus. Naast zijn baan bij de Nederlandsche Bank is hij voor 1 dag in de week hoogleraar. Acht uur per week, waarin hij onderzoek en de hoorcolleges moet combineren met het uitdenken en voorbereiden van het programma voor Economics of Payment Systems.

Desondanks bevalt het hoogleraarschap Bolt erg goed en hij krijgt goede reacties van de studenten, zegt hij: “De evaluaties waren heel positief, ondanks dat het tentamen best moeilijk was. Een leuke reactie van een student in de evaluaties was: Dit vak is een gamechanger voor elke toekomstige student”.

Hij leert veel van de interactie met zijn studenten. “Studenten hebben een hele frisse kijk, soms frisser dan ikzelf. Zij zien soms eerder hoe trends zich bewegen en dat kan je weer inzicht geven voor toekomstig onderzoek.”

Bolt is sinds 1996 werkzaam als senior econoom bij De Nederlandsche Bank. Als onderzoeker is hij ook werkzaam geweest bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt en de Federal Reserve Bank van New York. “Het hoogleraarschap hier bij de VU is een prachtige combi” aldus Bolt. Op dit moment houdt hij zich onder meer bezig met conjunctuuronderzoek en -beleid en onderzoek op het gebied van betalingsverkeer. Hij kijkt met veel belangstelling naar de ontwikkelingen in de Scandinavische landen waar het betalingsverkeer nagenoeg zonder contant geld plaatsvindt.

Bolt is in 1997 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een micro-economisch onderwerp getiteld ‘Theory of negotiation’. Sindsdien heeft hij veelvuldig gepubliceerd over een breed scala onderwerpen op het gebied van speltheorie, bankgedrag en betalingsverkeer.

Betalingsverkeer vervult een kernfunctie in de economie. Het is een dynamisch én complex gebied: hier raken de belangen van een groot aantal partijen elkaar. “Voeg daarbij alle nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties die grote veranderingen meebrengen in de digitale infrastructuur en in het betaalgedrag van consumenten en winkeliers.”  Deze marktdynamiek creëert nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s en nieuwe vraagstukken, zegt Wilko Bolt.

In zijn visie ligt betalingsverkeer op het snijvlak van monetaire economie, bankgedrag en industriële organisatie. Prijsvorming, concurrentie, veiligheid en regulering spelen hierbij een belangrijke rol. "Nieuwe regelgeving, veranderend consumentengedrag en innovaties gaan de traditionele businessmodellen flink opschudden. Vertrouwen in banken en betalingssystemen, privacy issues en cybersecurity spelen nu al een grote rol. Hoe het betalingsverkeer er in de toekomst uit gaat zien, dat vereist nader onderzoek en een nieuwe kijk", aldus Bolt.