Nieuws van de faculteit

Door: Ina Putter

Twee Veni's, twee Vidi's en een Vici-subsidie voor SBE-onderzoekers

Dit jaar hebben vijf onderzoekers van de School of Business and Economics een prestigieuze beurs van NWO ontvangen:

  • Aysu Okbay (postdoc bij de afdeling Economics) heeft een Veni-beurs ontvangen voor haar onderzoek “Polygenetische voorspelling en de toepassing daarvan in de sociale wetenschappen“.
  • Geert Mesters (thans universitair docent bij de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona) heeft een Veni-beurs ontvangen voor zijn onderzoek “Netwerktesten“. Hij zal zijn onderzoek uitvoeren bij de afdeling Econometrie/OR.
  • Neil Olver (universitair docent bij de afdeling Econometrie/OR) heeft een Vidi-beurs ontvangen voor zijn onderzoek “Bruikbare algoritmes voor netwerkoptimalisatie”.
  • Titus Galama (thans senior economist bij de University of Southern California en visiting professor bij de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft een Vidi-beurs ontvangen voor zijn onderzoek “Wat verklaart sociale ongelijkheid in gezondheid?” Hij zal zijn onderzoek uitvoeren bij de afdeling Economics.
  • Albert Menkveld (hoogleraar bij de afdeling Finance) heeft een Vici-beurs ontvangen voor zijn onderzoek “FinTech’s verstorende invloed op financiële markten: Maatschappelijke kosten en baten van een opkomende nieuwe architectuur.” Lees meer over de Vici-beurs voor Albert Menkveld.

De Veni-beurs bedraagt €250.000, de Vidi-beurs bedraag €800.000 en de Vici-beurs bedraagt €1,5 miljoen. Met de Veni-beurs kunnen de wetenschappers de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. De Vidi- en Vici-beurs zijn voor vijf jaar en daarmee kunnen de wetenschappers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

NWO Research talent grant voor José Moraga Gonzalez en Rik Letterie

José Moraga Gonzalez (hoogleraar bij de afdeling Economics) en Rik Letterie hebben een NWO Onderzoekstalent-beurs ontvangen waarmee Rik Letterie vanaf september dit jaar promotieonderzoek kan uitvoeren gedurende vier jaar. Het onderzoeksproject gaat over “Reform in the Dutch market for long-term care: quantifying the benefits of choice and price-cap regulations”.

Top score voor een bachelor en drie masteropleidingen van SBE in Nationale Studenten Enquête

De Bachelor Econometrie en Operations Research, en de Masteropleidingen Finance, Marketing en Spatial Transport and Environmental Economics van de School of Business and Economics zijn beoordeeld als de beste opleidingen binnen hun vakgebied in de NSE van 2018. Wij zijn hier zeer trots op.

Best Student Paper Award voor Zichen Deng

Zichen Deng (promovendus bij de afdeling Economics) heeft de Best Student Paper award gewonnen voor zijn paper “A bit of salt, a trace of life: long-run impacts of salt iodization in China”. Co-auteur is Maarten Lindeboom. De prijs werd uitgereikt tijdens de Essen Health Conference die plaatsvond van 17 t/m 19 mei in Essen, Duitsland.

Instituut Gak heeft twee projecten van SBE gesubsidieerd

De eerste subsidie is toegekend aan Jos Akkermans (universitair hoofddocent) en Sanne Nijs (universitair docent) van de afdeling Management en Organisatiekunde) voor het project "De psychologie van de flexibilisering”. Er zal een promovendus op dit project worden aangesteld die vanaf september van dit jaar het onderzoek zal uitvoeren. Dit project heeft tot doel om nieuwe kennis te genereren over de psychologische ins en out van flexibilisering van arbeid. Hierbij staan drie hoofdthema’s centraal: (1) de ervaren psychologische relatie tussen de werknemer en de werkgever (het psychologische contract) en in hoeverre deze per type flexibel werk verschillen; (2) de rol van deze psychologische contracten in duurzaam werknemen (productiviteit, bevlogenheid, inzetbaarheid); en (3) de verantwoordelijkheid die verschillende stakeholders (flexibele werkers, organisaties, bemiddelaars, maatschappij) hebben in het managen van duurzame loopbanen van flexibele werkers.

De tweede subsidie is toegekend aan Pierre Koning (hoogleraar bij de afdeling Economics) voor het project “Geschikt of ongeschikt voor arbeid? Analyse van de effecten van arbeidsongeschiktheidshervorming”. Dit project heeft tot doel na te gaan hoe verschillende beleidshervormingen de screening-efficiëntie van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel hebben beïnvloed. Het project start waarschijnlijk in september 2018 en heeft een looptijd van vijf jaar.

SBE op 41e plaats van de Tilburg University Economics Ranking

De School of Business and Economics staat op de 41e plaats van de Tilburg University Economics Ranking. Dit is een wereldwijde ranking voor Economic Schools. Binnen Europa staat SBE op de 11e plaats en binnen Nederland op de 3e plaats. De ranking is gebaseerd op publicaties van de jaren 2013-2017 in top economie-tijdschriften.

TKI Dinalog subsidie voor Logistiek en OR

TKI Dinalog, het Nederlandse Instituut voor Advanced Logistics heeft het gezamenlijke project van Logistiek (Wout Dullaert, Said Dabia en Denise Tönissen) en Operations Research (Joachim Gromicho) met de titel “Sensing Logistics” gefinancierd voor een bedrag van €600.000. Op dit project zullen twee postdocs worden aangesteld die zich o.a. gaan bezighouden met de vraag hoe je met innovatieve sensoren logistieke prestaties kunt verbeteren.

Lees meer over het onderzoeksproject Sensing Logistics

Netspar Thesis Award voor Marloes Lammers

Marloes Lammers (gepromoveerd in 2017 bij SBE) heeft de Netspar Thesis Award gewonnen voor haar proefschrift over “Financial incentives and job choice.” De prijs is uitgereikt tijdens de International Pension Workshop. De prijzen worden toegekend als erkenning voor uitstekende scripties en proefschriften over onderwerpen die verband houden met het onderzoeksprogramma van Netspar en die relevant zijn voor het huidige Nederlandse pensioendebat.

Meer nieuws SBE