Onderzoeksproject Sensing Logistics

Meer uit sensordata halen om logistieke keuzes te maken en goederen zo efficiënt mogelijk bij de klant te krijgen

Door: Marieke ter Veer

Sensing Logistics Een product online bestellen en het de volgende dag op de deurmat ontvangen lijkt gemakkelijk. Toch gaat er een heel logistiek proces aan vooraf. Om goederen tijdens transport te volgen wordt er veel gebruik gemaakt van sensoren. Deze sensoren slaan veel meer data op dan tot nu toe wordt gebruikt. SBE-wetenschappers Wout Dullaert, Said Dabia, Denise Tönissen en Joaquim Gromicho onderzoeken samen met twee commerciële partijen Itude Mobile, ontwikkelaar van de Babbler sensoren en ORTEC hoe er meer uit deze data gehaald kan worden om logistieke keuzes te maken en goederen zo efficiënt mogelijk bij de klant te krijgen. In februari van dit jaar ontvingen zij voor hun onderzoeksproject ‘Sensing Logistics’ een TKI Dinalog-subsidie van € 600.000. Wij vroegen Wout Dullaert, Joaquim Gromicho en Robin Puthli (Oprichter en directeur van Itude Mobile) naar de achtergrond van dit project.

Dullaert, Gromicho, Puthli
Wout Dullaert, Joaquim Gromicho en Robin Puthli

Wout: ‘De reden om dit onderzoek te starten was dat ondanks dat er weinig technologische barrières zijn om meer gebruik te maken van sensoren en de informatie die sensoren geven, veel bedrijven worstelen met het identificeren van ongeregeldheden op het moment dat sensoren data ontvangen over de lading of wat er gebeurt met een voertuig.’

Miljoenen sensoren vormen samen zeeën van data. Het onderzoeksproject heeft als doel de juiste informatie uit deze data te halen. ‘Het gaat er hierbij niet alleen om dat er informatie uit de data gehaald kan worden, maar dat er op basis van de data ook logistieke keuzes gemaakt kunnen worden. Dit laatste is innovatief in de wetenschap’, stelt Joaquim.

Innovatieve sensoren

Voor het onderzoeksproject werken de wetenschappers samen met Babbler. Dit bedrijf ontwikkelt innovatieve sensoren die een enorme rijkdom aan informatie verzamelen. Verschillende organisaties met verschillende klanten maken gebruik van deze sensoren.

Robin: ‘Voor ons is het belangrijk om aan dit project mee te werken, omdat het voor onze klanten nog steeds moeilijk is om te kunnen bepalen wat de businesswaarde van de gegevens is. Een aantal projecten waarbij we in eerste instantie dachten dat de businesscase het voorkomen van cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika in zeecontainers zou zijn, bleek al snel onverwachte gegevens uit de datasets op te leveren. De klant wist niet zo goed wat ze hieraan had en hoe ze hiermee hun voordeel zouden kunnen behalen.’

Itude Mobile

‘We verwachten dat er net zo’n verandering plaatsvindt als 20 jaar geleden toen niemand wist wat ze aan Internet zouden hebben, maar iedereen wel het gevoel had: daar moeten we iets mee. Zoiets zal ook met sensordata gebeuren. Het is duidelijk dat Data Science en Analytics daar enorm bij gaan helpen, maar dat is op dit moment nog lastige materie voor onze logistieke klanten.’

Onverwachte resultaten in data

Eén van de pijlers waar de onderzoeksgroep zich op richt is het op basis van data onderzoeken wanneer er iets uitzonderlijks gebeurt en wanneer een bedrijf actie moet ondernemen. Door data op een slimmere manier te identificeren kunnen ongeregeldheden in kaart worden gebracht. De Babbler sensoren houden allerlei gegevens bij, zoals de kwaliteit van de lading tijdens het transport, de temperatuur, de luchtvochtigheid, maar ook hoelang het transport heeft stilgestaan.

Robin: ‘Een voorbeeld van onverwachte data is een bedrijf dat yoghurt exporteert van Nederland naar Zuid-Spanje. Men stuitte op kwaliteitsproblemen en kwam erachter dat de producten te koud waren gedurende de reis. Hier kom je alleen achter door het gebruik van sensoren. Als bedrijf wil je op ieder moment weten waar producten zijn en wat ermee gebeurt. Voor de betrokken bedrijven willen we deze waarde creëren.’

Wout: ‘Wanneer je van sensoren data ontvangt ga je op zoek in de data naar onverwachte gegevens die om een reactie vragen. In het project zijn we nog ambitieuzer. Voor de data die binnenkomen bij de klant of Babbler willen we technologie ontwikkelen die zelf op zoek gaat naar ongeregeldheden in de data en waarvan dan de klant de melding krijgt: er is iets fout met de lading’.

Pilots bij klanten

In de praktijk is het moeilijk om goede cases te vinden en bedrijven te laten investeren om deze punten te realiseren. Om de innovatieve methodes toe te passen op praktische problemen gaat de onderzoeksgroep pilots draaien bij sleutelklanten.

Eén van deze sleutelklanten is de Australische Supermarktketen Coles. Elke keer als tijdens een levering bij een supermarkt een gekoelde truck wordt geopend, heeft dit impact op de goederen. De manier waarop Coles het op dit moment aanpakt is door een beperking in te stellen op het aantal leveringen dat een truck mag doen. De deur mag bijvoorbeeld maximaal 10 keer per dag open, en dat werkt. De onderzoeksgroep gaat nadenken over een alternatieve oplossing. De sensoren die geplaatst worden in de vrachtwagen meten de temperatuur in de vrachtwagen. Op deze manier kan op basis van weersvoorspellingen de koeling steeds worden aangepast. Het besparingspotentieel lijkt hierin enorm te zijn.

Joaquim: ‘De methode is niet alleen academisch gezien vernieuwend, maar heeft ook impact op de praktijk. Er liggen grote kansen om iets te verbeteren waarbij veel impact en winst is te behalen. Zo hanteert Coles hetzelfde beleid voor heel Australië, terwijl de temperatuur in het land grote verschillen kent. Bedrijven hanteren een bepaald beleid en blijven bij gebrek aan informatie daarbij. Informatie is iets anders dan data. Ons project zorgt ervoor dat bedrijven in staat zijn om nuttige informatie uit de data halen.’

‘We leven in een wereld waarin we het ons niet kunnen veroorloven dat een lading bananen uit Zuid-Amerika wordt weggegooid bij aankomst’

Een betere wereld

Het project zal ook impact hebben op duurzaamheid, omdat verspilling zal worden tegen gegaan. Joaquim: ‘We leven in een wereld waarin we het ons niet kunnen veroorloven dat een lading bananen uit Zuid-Amerika wordt weggegooid bij aankomst, omdat er halverwege iets is gebeurd waar je niets van wist. Door efficiënter te werken komen de goederen beter aan op de plaats van bestemming en daarmee dragen we bij aan een betere wereld.’

Sensoren: een digitale zegel

Praktische problemen worden bij het project gebruikt als een bron van inspiratie, aldus Joaquim. 'Waar loodjes aan de buitenkant van containers gemakkelijk omzeild kunnen worden, maken sensoren het moeilijk of zelfs bijna onmogelijk om ongedetecteerd toegang te krijgen tot de container. Hierdoor kun je mensen- en drugssmokkel tegengaan.'