De vijf Topopleidingen van SBE

Topopleiding Masters 2018Het gaat heel goed en zelfs steeds beter met de opleidingen van de School of Business and Economics. De studenten zijn erg tevreden over de opleidingen, zo blijkt uit de Keuzegids Universiteiten en de Keuzegids Masters.

De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research en de masteropleidingen Finance, STREEM, Marketing en Econometrics and Operations Research ontvingen afgelopen jaar het predicaat ‘Topopleiding’.

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie onderzoekt jaarlijks de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen. De scores in de Keuzegids zijn gebaseerd op expertoordelen, het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding en de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarin studenten hun mening geven over hun studie.

Opleidingsdirecteuren en studenten vertellen waarom volgens hen deze SBE-opleidingen inderdaad Topopleidingen zijn.

Bachelor Econometrie en Operationele Research, master Econometrics and Operations Research

Bernd HeidergottOpleidingsdirecteur Bernd Heidergott: 'De reden dat bij de Vrije Universiteit Amsterdam zowel de bachelor- als de masteropleiding van EOR een Topopleiding is, komt door ons verwachtingsmanagement. Docenten en studenten weten van elkaar waar ze samen aan beginnen. De verwachting die voorafgaand aan de keuze van de studie wordt gecreëerd komt overeen met de inhoud van de opleiding. Een belangrijke factor in deze match is onze studievereniging Kraket. Alle EOR-opleidingen in Nederland zijn goed en inhoudelijk zeer sterk. Maar het gaat erom wat er tussen de bricks gebeurt. De visie en identiteit van de opleiding blijken de kern te zijn van wat deze opleiding een topopleiding maakt. Studievereniging Kraket draagt deze kernidentiteit uit en weet deze te communiceren naar studenten. Docenten, management en studenten zijn samen een eenheid. Studenten worden betrokken bij keuzes die gemaakt worden door het management.'

Student Dastan Hamad: 'De EOR-opleidingen zijn door de Keuzegids Masters uitgeroepen tot Topopleidingen en dat verbaast mij niks! De opleidingen bieden uitdagend onderwijs met een goede combinatie van theorie en praktijk en veel specialisatiemogelijkheden. De docenten binnen de opleidingen zijn experts binnen hun vakgebied en bovendien erg betrokken bij de studenten. De toegankelijkheid van de docenten maakt de studie bijzonder. Er is heel veel tijd voor persoonlijk contact. Daarnaast zorgt de goede samenwerking van de opleidingen met studievereniging Kraket voor een heel positieve sfeer. Bijna alle studenten zijn lid van Kraket, waardoor er binnen de opleidingen een "community feeling" heerst; de studenten voelen zich erg betrokken bij elkaar en de studie. Waar de opleidingen je de theoretische en technische skills leren, brengt de studievereniging je in contact met het bedrijfsleven. Hierdoor is het makkelijk om een baan te vinden! De passie van de docenten voor hun studenten en vakgebied, de vele mogelijkheden die Kraket biedt en gemotiveerde studenten zorgen voor een "wij"-gevoel. Dit maakt de opleidingen zo speciaal en zorgt er voor dat we ons onderscheiden!'

Student Nienke Cornelissen: 'De kracht van de topopleiding Econometrics and Operations Research is het persoonlijke karakter van de studie. Dit geldt voor zowel de bachelor als de master. Docenten en studenten zetten zich in voor een goede verstandhouding. Het persoonlijke contact dat tussen de docenten en studenten, maar ook tussen de studenten onderling wordt onderhouden, draagt bij aan het groepsgevoel en uiteindelijk tot het succes van de opleidingen. Door de vele activiteiten op sociaal, academisch en carrièregebied die door studievereniging Kraket worden georganiseerd kom je eenvoudig in contact met medestudenten van zowel je eigen jaarlaag als die daarboven en onder. Door Kraket omvat het studentenleven zo veel meer dan het lezen van studieboeken en het volgen van colleges.'

Master Finance

Remco ZwinkelsOpleidingsdirecteur Remco Zwinkels: 'De master Finance is een Topopleiding vanwege de zeer gedreven docenten. De relatief beperkte omvang van de groep maakt het makkelijk om contact te maken met de docenten en vragen te stellen of feedback terug te geven. Tegelijkertijd is de groep groot genoeg om 60% van de vakken zelf in te vullen. Verschillende docenten werken ook buiten de universiteit zodat zij met één been in de academie en met het andere been in de praktijk staat. Dit resulteert in een ambitieus programma waarin de nadruk ligt op de hoofdthema’s binnen het vakgebied van financiële economie.'

Student Evelien Rouwen: 'Wat de master Finance voor mij een Topopleiding maakt is de manier waarop de docenten de lesstof overbrengen. Iedere professor die ik heb gehad, is enthousiast over hun vak en dit maakte mij als student ook enthousiast waardoor ik de leerstof sneller eigen kon maken. De docenten waren ook heel behulpzaam en ik kon ze altijd benaderen als ik extra vragen had. Daarnaast biedt deze master een keuzeruimte waarin ik zelf een deel van mijn programma kan samenstellen. Hier kan ik vakken kiezen die aansluiten op het werk wat ik na m’n master wil gaan doen waardoor de stap tussen studeren en werken weer wat kleiner wordt.'

Master STREEM

Jos van OmmerenOpleidingsdirecteur Jos van Ommeren: 'De master Spatial, Transport and Environmental Economics is een Topopleiding dankzij onze docenten. Zij zijn topexperts op hun gebied. Studenten van over de hele wereld komen speciaal naar de Vrije Universiteit Amsterdam voor deze opleiding. Daarnaast is er binnen de opleiding een goede afstemming tussen theorie, beleid en empirisch onderzoek. De studenten hebben veel keuzevrijheid en de docenten zijn erg toegankelijk. Vooral tijdens de scriptiebegeleiding is dit een belangrijke factor.'

Student Jill Jongejan: 'Het gezegde "kwaliteit boven kwantiteit" gaat zonder twijfel op voor deze master. STREEM is uniek en divers, maar toch kleinschalig gebleven. Zo kleinschalig dat professoren de studenten, waarvan een aanzienlijk deel internationaal is, bij naam kennen. Er worden in colleges dan ook regelmatig vragen op de man af gesteld, waardoor zelfs de meest onderuitgezakten op de achterste rij bij de les blijven. De professoren van de afdeling Spatial Economics publiceren het ene na het andere paper, waardoor de stof heel actueel is. En wat al die internationale studenten betreft? Zij zijn speciaal voor STREEM naar Amsterdam gekomen, omdat er wereldwijd simpelweg geen andere master blijkt te zijn die economie over steden, regio’s, transport en het milieu aanbiedt.'

Master Marketing

Jaap BoterOpleidingsdirecteur Jaap Boter: 'Wat deze opleiding een Topopleiding maakt: we hebben met z’n allen een bijzonder onderwijsconcept ontwikkeld: elk vak begint op de werkvloer bij een bedrijf waar een marketingverantwoordelijke vertelt wat hun probleem is. Dat is vervolgens uitgangspunt om in de werkgroepen de stof van de colleges verder uit te werken. Aan het einde van het vak pitchen de drie beste teams hun visie of oplossing voor het bedrijf, dat daarvoor speciaal naar de VU komt. Daarmee bereiden we studenten beter voor als academic professional: niet alleen theorie leren, maar zeker ook de academic skills om complexe, real-life cases goed te doorzien en tot een diagnose te kunnen komen. Dat concept spreekt studenten erg aan en stimuleert een actieve studiehouding. Maar minstens zo belangrijk is de open houding van onze docenten. In vakevaluaties en de NSE worden vooral de betrokkenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de docenten geroemd. Zij zijn bijvoorbeeld na afloop van college altijd beschikbaar om nog even door te praten. Dat is toch een bijzondere cultuur.'

Student Selma van den Born: 'De master Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam is een Topopleiding omdat het studenten in staat stelt zichzelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. De indeling van het academisch jaar biedt je vele mogelijkheden. Er worden keuzevakken aangeboden om het programma te personaliseren en jezelf verder te specialiseren. In de vakken wordt veel samengewerkt met bedrijven, waardoor er een directe relatie met de beroepspraktijk wordt gemaakt. Ook worden er vanuit de faculteit trainingen aangeboden om deze overgang te bevorderen. Daarnaast is het een brede opleiding met studenten met verschillende studieachtergronden en nationaliteiten. Dit in combinatie met de cases waarbij in groepen wordt samengewerkt, biedt mij als student de gelegenheid kennis te nemen van verschillende visies op een marketingvraagstuk.'