Contact met opleidingen

Om een goede aansluiting te hebben op de praktijk werken opleidingen op diverse manieren samen met het beroeps- en bedrijfsleven in hun vakgebied. Organisaties en bedrijven kunnen bij een opleiding betrokken zijn door bijvoorbeeld het inbrengen van cases of het geven van een gastcollege. Ook gaan studenten regelmatig op bedrijfsbezoek om te ervaren hoe de theorie uit hun opleiding in de praktijk wordt toegepast.

Daarnaast heeft elke opleiding een Raad van Advies, samengesteld uit alumni en vertegenwoordigers uit het beroepenveld. De faculteit ziet de Raden van Advies (RvA's) als middel voor opleidingen om systematisch hun onderwijs te toetsen aan de beroepseisen en wensen van het beroepenveld.

Enkele voorbeelden van samenwerkingen zijn:

Business cases bij de MSc Marketing
Elk vak binnen MSc Marketing begint op de werkvloer van een bedrijf. “Onze studenten staan dus echt met hun poten in de klei.” Grote bedrijven presenteren de uitdagingen waar ze voor staan en vragen studenten mee te denken aan een oplossing. Cases van het afgelopen jaar waren onder meer van Microsoft Nederland, SuitSupply, Heineken, TUI Travel, Ogilvy, IAmsterdam, Alzheimer Lab, TNS Kantar FrieslandCampina, iProspect en Westwing/Rocket Internet.

Rabo Honours Programme in MSc Finance en MSc Business Administration/Financial Management
Dit Honours programme is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoekers in de Finance groep van de Vrije Universiteit Amsterdam en vooraanstaande professionele experts van de Rabobank. Deze mix geeft studenten een ideale exposure aan magnifiek academisch onderzoek en excellente professionele begeleiding.

Colloquium bij BSc Econometrie
Het colloquium heeft als doel bij studenten materiaal uit overige cursussen te introduceren, verduidelijken, verdiepen, en uit te breiden en hen te helpen bij het beter studeerbaar maken van de richting Econometrie. Career Services verzorgt daar een sessie over verwachtingen van werkgevers, met gastsprekers uit de richtingen Econometrics and Operational Research (met eerdere bijdragen van de Rabobank en Transavia).

Wilt u voor een van deze opties in contact komen met een opleidingsdirectie of afdeling? Wij kunnen uw verzoek of voorstel daarvoor uitzetten bij de relevante afdeling of opleiding. N.B. Samenwerken met de faculteit is zeer in trek. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat uw verzoek wordt gehonoreerd.