Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas

11-02-2014

15.45

Aula | Vrije Universiteit | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas

K.H. van Eijck

Prof. dr. G.D. Minderman, Prof. dr. M. Noordegraaf

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Als onderzoeker en docent bij het Zijlstra Center heeft Kim van Eijck ruim vijf jaar onderzoek gedaan naar maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van maatschappelijke waarde door organisaties in het Nederlandse middenveld. Hij is gefascineerd door de gedachte dat deze organisaties de speelruimte krijgen of moeten hebben om in netwerken vast te stellen welke maatschappelijke behoeften er toe doen. In zijn proefschrift laat hij zien hoe managers in het onderwijs en sociale huisvesting hun praktijken uitbreiden naar het managen van agenda’s van maatschappelijke behoeften.

Hij presenteert een gedetailleerde analyse van het strategische gedrag van deze managers en de institutionele druk waar zij in hun dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. In deze analyse verklaart hij hoe en waarom slechts enkele managers in staat zijn om deze agenda’s te managen. Hij voorspelt meer overheidsbemoeienis zolang middenveldmanagers en de organisaties die zij vertegenwoordigen niet in staat zijn om hun strategische repertoire uit te breiden. Tegelijkertijd laat hij ook zien hoe managers dit kunnen voorkomen, door lokale maatschappelijke behoeften als uitgangspunt te nemen in hun gedrag en de afwegingen die zij maken in lokale netwerken.   

Na afloop van de verdediging is er een receptie in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. 

 Aanmelden voor deze middag kan door een e-mail te sturen (o.v.v. promotie Van Eijck) naar info@hetzijlstracenter.nl.