Accounting in de zorg

18-02-2016

15.45

Aula

Accounting as Actor in Health Care. Different translations of management accounting and control systems in the Dutch sector of nursing homes, homes for the elderly and home care

W.P.M. van Erp

prof.dr. F.A. Roozen, prof.dr. E.G.J. Vosselman

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Bezuinigingen en marktwerking in de zorg hebben ertoe geleid dat verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland steeds meer letten op een efficiënte bedrijfsvoering. Hiertoe gebruiken deze zorgorganisaties steeds vaker management-accounting- en-controlsystemen (MACS): het onderwerp van het promotieonderzoek van Wil van Erp. Deze systemen leveren gedetailleerde financiële informatie over de opbrengsten en kosten van de zorg.

MACS zijn zo in te richten dat zij naast financiële informatie ook niet-financiële informatie omvatten, zoals indicatoren over de kwaliteit van de geleverde zorg en informatie over de tevredenheid van cliënten.  Aan de hand van deze informatie uit MACS kunnen zorgmanagers tijdig maatregelen nemen om bijvoorbeeld de kosten in de hand te houden en te zorgen dat de kwaliteit van de zorg op peil blijft.

Helaas zorgen MACS in verpleeg- en verzorgingshuizen ook voor onvrede en spraakverwarring. In zijn promotieonderzoek beschrijft Wil van Erp hoe veel zorgmanagers moeizaam worstelen met het hanteren van de aanwezige MACS-informatie.

Zijn onderzoek laat zien hoe drie factoren bijdragen tot een kansrijke toepassing van MACS in de zorg.

De eerste betreft het integreren van niet-financiële en financiële informatie in MACS. De niet-financiële informatie – zoals informatie over kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten - sluit namelijk nauw aan bij de intrinsieke motivatie van zorgmanagers. Is hun interesse voor MACS eenmaal gewekt, dan volgt meestal vrij gemakkelijk ook hun interesse voor de financiële informatie in deze systemen.

Daarnaast is een interactief gebruik van MACS-informatie belangrijk. Hierbij worden de cijfers, zoals MACS die opleveren, niet als ‘afrekenmechanisme’ gebruikt maar als startpunt van een leerproces: wat kunnen we leren van deze cijfers? Tot slot toont dit onderzoek aan dat de opstelling van de financiële stafafdeling binnen een zorgorganisatie mede bepalend is voor het succes van MACS. Met name een open opstelling met oog voor de vele afwegingen van zorgmanagers is hierbij belangrijk.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE