Roerige tijden in accountancy

24-03-2017

12:30

Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdgebouw Auditorium | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | Amsterdam

Roerige tijden in accountancy: Hoe auditonderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Arnold Schilder, Peter Eimers, Marleen Willekens, Anna Gold

Patrizia L.M. Abinta | 020 598 6040 | secracco.feweb@vu.nl

School of Business and Economics

Economie

Congres / symposium / seminar

De Nederlandse accountancy beleeft roerige tijden. De kwaliteit van audits staat geregeld ter discussie. Oplossingen worden in extra wet- en regelgeving gezocht. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan wetenschappelijke kennis. In dit symposium zullen toonaangevende sprekers (Arnold Schilder, Peter Eimers en Marleen Willekens) stil staan bij de vraag hoe audit onderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep.

Vervolgens zal om 15.45 precies Anna Gold haar inaugurele rede uitspreken ter aanvaarding van haar ambt als hoogleraar Auditing aan de Vrije Universiteit. De rede draagt de titel “A Profession in Turmoil: How Audit Research Contributes to Improving Audit Quality.”

Programma
12:30-13:00
Ontvangst met koffie en thee
13:00-13:10
Welkom en introductie
13:10-13:35
Lezing: Arnold Schiller (voorzitter IAASB) zijn visie op audit onderzoek vanuit een regelgevend perspectief
13:35-14:00
Lezing: Peter Eimers (VU/PwC) beschouwt audit onderzoek vanuit een praktijkperspectief
14:00-14:25
Lezing: Marleen Willekens (KU Leuven) gaat vanuit een wetenschappelijk oogpunt in op audit onderzoek
14:25-15:00
Paneldiscussie olv Philip Wallage
15:00-15:30
Pauze
15:30-15:45
Inloop aula
15:45-16:30
Oratie Anna Gold: A Profession in Turmoil: How Audit Research Contributes to Improving Audit Quality
Aula Vrije Universiteit Amsterdam
16:30
Receptie


Aanmelden
Iedereen is van harte welkom bij het symposium! Meld u aan met het online aanmeldformulier.

Wij ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 maart 2017. Voor deelname zijn 2 PE-punten beschikbaar.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, echter indien u in aanmerking wilt komen voor PE-punten, geef dit dan aan op het aanmeldformulier.

Folder inaugurele rede

Roerige tijden in accountancy