Generieke lastenverlichting relatief weinig effect op arbeidsparticipatie

23-03-2017

13.45

Aula

Essays on Tax Benefit Reforms in a Discrete Choice Framework

H.W. de Boer

prof.dr. M. Lindeboom, copromotor: dr. H.G. Bloemen

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Verschillende groepen Nederlanders reageren zeer verschillend op een verandering in hun netto-inkomen, blijkt uit het promotie-onderzoek van Henk-Wim de Boer. Zo zijn mannen relatief ongevoelig voor financiële prikkels en reageren alleenstaande ouders en vrouwen in samenwonende stellen met kinderen veel sterker op financiële prikkels. “Hierdoor is bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag relatief effectief in het stimuleren van de arbeidsparticipatie,” vertelt De Boer.

Andere belangrijke conclusies van zijn empirisch onderzoek:

  • De keuze om al dan niet te werken is gevoelig voor financiële prikkels, de keuze voor het aantal uren per week is dat veel minder. Hierdoor zijn maatregelen zoals het verlagen van de uitkeringen of inkomensafhankelijke toeslagen (zorg- en huurtoeslag), relatief effectief in het bevorderen van de arbeidsparticipatie.
  • Generieke lastenverlichting, zoals een verlaging van de marginale tarieven in de inkomstenbelasting, doet relatief weinig voor de arbeidsparticipatie. Hetzelfde geldt voor de invoering van een vlaktaks.
  • Het invoeren van een basisinkomen leidt tot een sterke daling van de arbeidsparticipatie. Dit geeft tweede verdieners een financiële prikkel om te stoppen met werken en deze groep reageert daar relatief sterk op.
  • De recent doorgevoerde lastenverlichting van 5 miljard euro uit het Belastingplan 2016 leidt tot een toename van het arbeidsaanbod, namelijk met circa 35,000 voltijdsbanen.

 

Meer informatie over dit proefschrift in PURE