Roerige tijden in accountancy: hoe auditonderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering

24-03-2017

15.45

Aula

A profession in turmoil. How audit research contributes to improving audit quality

prof.dr. A.H. Gold

School of Business and Economics

Business and Organisation

Oratie

Anna Gold houdt haar oratie over hoe auditonderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Zij richt zich daarin op een aantal (voorgestelde) veranderingen en bespreekt zij hoe haar huidige en toekomstige onderzoek kan helpen om de invloed te meten op het oordelen, beslissingen en gedrag van accountants en andere belanghebbenden.

Accountantscontrole heeft als doel de nodige zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van de jaarrekening, voor onder andere investeerders en aandeelhouders. Boekhoudschandalen en de recente financiële crisis hebben helaas voor aanzienlijk kritiek gezorgd op de kwaliteit van de accountantscontrole. Het accountantsberoep in Nederland, maar ook wereldwijd, beleeft daarom roerige tijden, onder andere door toenemende regulering en extern toezicht. 

Accountantsorganisaties voeren strenge kwaliteitsbeheersingsmaatrelen in en zijn druk bezig de interne cultuur en governance te wijzigen. Het blijft echter vooralsnog onduidelijk of deze veranderingen altijd gerechtvaardigd zijn en of deze zullen leiden tot een betere kwaliteit van de controle. 

De oratie van Anna Gold is onderdeel van het symposium Roerige tijden in accountancy.