Innoveren in een digitaliserende wereld

09-11-2017

15.45

Aula

Innoveren in een digitaliserende wereld

prof.dr.ir. J.J. Berends

School of Business and Economics

Economie

Oratie

Innoveren in een digitaliserende wereld kan sneller en flexibeler, met nieuwe vormen van samenwerking rondom platformen en in ecosystemen waarbij sectoren worden verbonden en ontwricht, stelt Hans Berends in zijn oratie.

Digitalisering raakt alle sectoren van de samenleving. De digitale technologie biedt organisaties kansen en uitdagingen om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Dit kan variëren van smartphone apps en deelplatformen tot slimme huizen en zelfrijdende auto’s. Hoogleraar Innovatie en organisatie Berends geeft aan dat digitalisering niet alleen verandert wat er wordt geïnnoveerd, maar ook hoe organisaties kunnen innoveren.

Innoveren in een digitaliserende wereld kan volgens Berends ook een stuk sneller en flexibeler. Dit kan worden verwezenlijkt met nieuwe vormen van samenwerking rondom platformen en in ecosystemen, waarbij sectoren worden verbonden en ontwricht. Hij geeft aan dat het ontwikkelen van inzicht hierin vraagt om andere methoden van onderzoek, waarbij de aandacht verschuift van innovatie als product naar het proces van innoveren.