Innoveren in een digitaliserende wereld

09-11-2017

15.45

Aula

Innoveren in een digitaliserende wereld

prof.dr.ir. J.J. Berends

School of Business and Economics

Economie

Oratie