Stimuleer ondernemerschap door managers te leren leven met conflicten

16-11-2017

13.45

Aula

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives

H.R. Denekamp

prof.dr. T. Elfring

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Promovendus Rein Denekamp ziet verschil  tussen initiatieven die door het topmanagement worden aangejaagd en initiatieven die van beneden uit de organisatie door middelmanagers worden gepromoot. Het benaderen van ondernemerschap in organisaties vanuit het perspectief van conflict tussen top- en middelmanagers werpt een ander licht op de manier waarop nieuwe ideeën in de vorm van initiatieven hun weg vinden. In het kader van ondernemerschap moeten managers leren leven met conflicten en moeten ze competenties gaan ontwikkelen om hier mee om te gaan.

De dynamiek in veel sectoren stimuleert bedrijven om ondernemender te worden, waardoor ze meer ruimte moeten geven aan nieuwe initiatieven. Dit gaat echter vaak gepaard met conflicten tussen top- en middelmanagers. De manier waarop managers hiermee omgaan in samenhang met het vertrouwen dat ze in elkaar hebben, bepaalt het effect van die initiatieven.

Meer informatie over het proefschrift in PURE