Buitenlandse ondernemingen, technologieoverdracht en buitenlands investeringsbeleid

10-04-2018

15.45

Aula

Multinational Firms, Technology Transfer, and FDI Policy

N. Ghebrihiwet

prof.dr. F.A.G. den Butter, copromotoren prof.dr. J. van Sinderen, dr. E.I. Motchenkova

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Nahom Ghebrihiwet geeft in zijn proefschrift beleidsadvies over hoe ontvangende landen het beste hun buitenlands investeringsklimaat kunnen inrichten. Hij laat zien dat liberalisering van het investeringsklimaat hand in hand moet gaan met een overheidsbeleid dat de kosten van overdracht van technische kennis verlaagt. De kosten kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld beter onderwijs in het ontvangende land.

Buitenlandse investeringen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt onderzoek belangrijk naar de manier waarop ontvangende landen het beste van deze investeringen en daarmee verbonden kennis gebruik kunnen maken.

Ook toont Ghebrihiwet aan dat lokale bedrijven die een dochteronderneming in het buitenland hebben veelal zullen samenwerken in Onderzoek & Ontwikkeling met kennisinstellingen. Verder laten zijn resultaten zien dat in de mijnbouwsector de overheid product- en procesinnovaties kan stimuleren door samenwerking in Onderzoek & Ontwikkeling tussen toeleveranciers, mijnbouwbedrijven en kennisinstituten te steunen.

Om adequaat om te kunnen gaan met automatisering in de mijnbouwsector is het volgens Ghebrihiwet tot slot van belang dat het overheidsbeleid in landen die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, wordt aangepast zodat de lokale bevolking informatietechnologische vaardigheden verwerft die dataverwerking en besturing van geautomatiseerde apparatuur mogelijk maken.

Meer informatie over het proefschrift in DARE