Meten hoe geduldig mensen zijn is niet gemakkelijk

11-06-2018

13.45

Aula

Less now or more later?

L. Swart

prof.dr. C.T.M. Elbers, prof.dr. J.W. Gunning, copromotor dr. W. Janssens

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Lisette Swart onderzocht hoe we beter kunnen meten hoe geduldig mensen zijn op zowel de korte als op de langere termijn. Zulke tijdsvoorkeuren zijn van groot belang voor economen maar ook voor beleidsmakers, omdat ze de manier waarop mensen naar toekomstige inkomsten en uitgaven kijken beïnvloeden. In vrijwel alle beslissingen spelen immers niet alleen huidige, maar ook toekomstige uitkomsten een rol. Om goed mee te kunnen nemen hoeveel waarde mensen in het heden hechten aan toekomstige inkomsten en uitgaven, is het belangrijk om tijdsvoorkeuren goed te meten.

Er is veel literatuur over het meten van tijdsvoorkeuren, maar er is geen gouden standaard voor de opzet van zo’n experiment. Resultaten van onderzoeken met verschillende opzet worden direct met elkaar vergeleken. Swarts onderzoeken dragen bij aan een beter experimentele opzet voor het meten van tijdsvoorkeuren.

Het belangrijkste resultaat is dat keuzes die mensen in experimenten maken beïnvloed worden door (veranderingen in) hun situatie buiten het experiment. Onderzoekers verzamelen vaak niet voldoende data over wat er buiten het experiment gebeurt, waardoor ze verschillen in keuzes toeschrijven aan tijdsvoorkeuren, terwijl het ook te maken kan hebben met veranderingen buiten het experiment. Hoewel dit ook in Nederland geldt, is het effect sterker onder deelnemers aan een experiment in Nigeria, vooral onder mensen met beperkte liquiditeit, oftewel mensen die niet gemakkelijk kunnen lenen en sparen, maar die recentelijk een financiële schok hebben ervaren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE