Nieuw handelingsrepertoire voor middenmanagers gericht op klanten en medewerkers

25-05-2018

13.45

Aula

Mooi in het midden

M.H.M. Jansen

prof.dr. L.I.A. de Caluwé, prof.dr. P.G.W. Jansen

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

De afgelopen jaren stond de financiële dienstverlening volop in de belangstelling. Interessant is daarbij hoe het middenkader, de verbindende schakel tussen de strategische top en de werkvloer en vanuit daar direct naar de klanten, in deze nieuwe context handelt. Martijn Jansen onderzocht wat middenmanagers (kunnen) doen om van toegevoegde waarde te zijn voor de interactie tussen klanten en medewerkers (het primaire aandachtsgebied voor de middenmanager). Deze interactie verandert continu door wisselende klantwensen, drijfveren van medewerkers en door triggers uit de omgeving van de organisatie.

Jansen formuleerde een (nieuwe) beschrijving van het handelingsrepertoire van de middenmanager op basis van observaties van en interviews met middenmanagers. Deze biedt een classificatie van het handelen van de middenmanager: een taxonomie voor wat de middenmanager doet. Jansen maakt inzichtelijker wat middenmanagement is. Doordat nu duidelijk is wat een manager doet of kan doen, kunnen bedrijven beter kiezen wie dat het beste kan doen: moet een zelfsturend team of een middenmanager een handeling verrichten of kan er beter mee worden gestopt?

Meer informatie over het proefschrift in DARE