Orderfullillment en consumentengedrag bij online detailhandel

28-06-2018

15.45

Aula

Order Fulfilment and Consumer Behaviour in Online Retailing

D.H. Nguyen

prof.dr. W.E.H. Dullaert, prof.dr.ir. S.L.J.M. de Leeuw, copromotor dr. J. de Vries

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE