Langere WW-periode verlaagt kans op vinden van werk

16-02-2018

13.45

Aula

Evaluating labor market policy in the Netherlands

N. de Groot

prof.dr. P.W.C. Koning, prof.dr. B. van der Klaauw

School of Business and Economics

Economie

Promotie

WW-ontvangers met een langere WW-periode vinden minder snel werk. Dit betekent dat een verhoging van de maximale WW-duur leidt tot langere WW-perioden. Ook heeft een langere WW-duur geen of nauwelijks effect op de kwaliteit van de gevonden banen. De totale inkomsten van WW’ers wordt zelfs lager als de maximale WW-periode toeneemt. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nynke de Groot.

Effectiviteit van het Nederlands arbeidsbeleid
De Groot onderzocht voor haar promotieonderzoek de effectiviteit van een aantal beleidsinstrumenten waarmee de uitgaven aan sociale zekerheid wordt beïnvloed, zoals de effecten van de maximale WW-duur, premiedifferentiatie in de arbeidsongeschiktheidsverzekering en sollicitatietrainingen van UWV.

Premiedifferentiatie in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Bij premiedifferentiatie worden de werkgeverspremies berekend op basis van de arbeidsongeschiktheidskosten van (voormalige) werknemers. Hoe hoger de kosten, des te hoger de premie die de werkgever moet betalen. Uit het onderzoek van De Groot blijkt dat het doel van premiedifferentiatie in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het beoogde effect kan bereiken. De instroom van arbeidsongeschiktheid wordt verminderd en de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheid wordt verhoogd. Tegelijkertijd hangt de effectiviteit sterk af van de context, zoals andere prikkels die werkgevers hebben om ziekte en arbeidsongeschiktheid te verminderen. Bovendien bleek uit het onderzoek dat premiedifferentiatie ook neveneffecten heeft: een hogere premie verhoogt de kans op een faillissement, fusie en WW-instroom.

Sollicitatietraining Succesvol naar Werk
Tot slot bestudeerde De Groot de effecten van Succesvol naar Werk (STEP), een sollicitatietraining van UWV voor oudere werkzoekenden. Uit de analyse in samenwerking met UWV blijkt dat door deelname aan STEP de kans op uitstroom uit de WW met ruim vier procentpunt wordt verhoogd. Ondanks de positieve effecten van STEP, moeten beleidsmakers goed bedenken aan wie ze de training aanbieden. De training is namelijk niet effectief voor alle werkzoekenden. Lager opgeleiden hebben geen baat bij de training, voor deze groep gaat UWV op zoek naar een ander alternatief.

Meer informatie over het proefschrift in DARE