Verschillende aspecten van individuele bijdragen aan collectieve doelen belicht

17-01-2018

11.45

Aula

When I give, I give myself

M.H. van Dijk

prof.dr. H. van Herk, copromotor dr. R. Prins

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Mathilde van Dijk bundelt in haar proefschrift drie essays over individuele bijdragen aan collectieve doelen.

In het eerste essay kijkt zij naar de huidige literatuur binnen het vakgebied Marketing. Uit haar literatuurstudie blijkt dat er verschillende frames worden gebruik binnen het onderzoek naar 'sustainable consumption'. Ieder frame heeft zijn eigen kijk op wat duurzame consumptie is en heeft daardoor ook een andere focus. In het tweede essay keek Van Dijk naar de manier waarop consumenten de relatie tussen hun eigen individuele bijdragen en het bereiken van collectieve doelen zelf ervaren. Zij concentreert zich hierbij op de mogelijkheden van vignetten om deze relatie beter te kunnen meten in een vragenlijst. In het laatste essay keek zij specifiek naar donaties aan goede doelen. Hier bleek dat een grotere overeenstemming van waarden tussen personen en goede doelen de kans op donatie verhoogd. Dit kan belangrijk zijn voor goede doelen omdat het mogelijkheden geeft om beter te communiceren met donoren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE