Verbeterde lokale veiligheid door meer gezondheidsdiensten en minder onderwijsprojecten

19-01-2018

09.45

Aula

Political Economy of Development, Conflict, and Business Networks

T.B. Child

prof.dr. C.T.M. Elbers, prof.dr. R.H. Oostendorp

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Wanneer buitenlandse militairen gezondheidsdiensten leveren in Afghanistan en Irak zoals het bouwen van ziekenhuizen, het opleiden van verpleegkundigen en het aanbieden van medische uitrusting, dan worden hun inspanningen beantwoord met een verbeterde lokale veiligheid. Maar wanneer diezelfde militairen onderwijsprojecten beheren (scholen bouwen, leraren opleiden en lesmateriaal aanbieden) dan wordt het lokale conflict juist intenser. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Travers Child.

Childs studie suggereert dat buitenlandse legers de aanvallen door opstandelingen met twintig procent kunnen laten afnemen door de onderwijsprojecten met één standaarddeviatie te laten afnemen. Deze bevindingen ondersteunen de theorie die politieke weerstand als de kern van een opstand ziet, in plaats van winstzucht.

Child ontwikkelde een theoretisch kader, waarin het politieke sentiment het niveau van steun vanuit de gemeenschap voor een opstand bepaalt. Op basis van interviews uit het veld, ontdekte hij dat wederopbouwprojecten op humanitaire gronden gewaardeerd kunnen worden of juist niet vanwege het veroorzaken van ideologische fricties. De relatieve combinatie van projecttypen bepaalt het niveau van politiek gemotiveerd geweld. Child gebruikte voor deze theorie van unieke data uit Afghanistan van 120.000 ontwikkelingsprojecten en meer dan 5.000 geweldsincidenten.

Investeringen in wederopbouw
Een van de belangrijkste activiteiten van de door de VS geleide militaire interventies in Afghanistan en Irak was de wederopbouw, zoals het investeren in infrastructuur en diensten in de landbouw, transport, onderwijs, gezondheid en veiligheid. Hiervoor gaf de Amerikaanse regering alleen al meer dan honderd miljard dollar uit aan Afghanistan en meer dan tachtig miljard aan Irak. Deze investeringen worden gedaan in de verwachting dat wederopbouw ‘harten en geesten wint’ in de strijd tegen opstandelingen.

Hoewel deze veronderstelling leeft onder beleidsmakers, militaire strategen en politici, is deze zelden getest. Onderzoek op dit gebied werd gehinderd door de vertrouwelijkheid van gegevens over militaire uitgaven, opstandige activiteiten en de publieke opinie in conflictsituaties. De scheiding tussen beleid en bewijs motiveerde Child om veldinterviews uit te voeren in Afghanistan, een formele economische theorie en een beveiligde toegang tot zeldzame militaire gegevens te ontwikkelen, en econometrische analyses uit te voeren.