Game of Thrones, regels en bedoelingen

21-03-2018

15.45

Aula

Game of Thrones

prof.dr.ir. G.M. van Dijk

School of Business and Economics

Economie

Oratie

Publiek leiderschap raakt ons allemaal en we spelen er ook allemaal een rol in. We kiezen immers zelf (indirect) onze publieke leiders. Waar laten wij ons als burgers door leiden in onze keuze? En als je zelf bent gekozen als bestuurder of leider, waar laat je je dan door leiden?

In haar oratie gaat Gerda van Dijk in op de haast onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen waarin publieke leiders zijn terechtgekomen. De kern van het betoog is dat publieke leiders onderscheid moeten kunnen maken tussen reflex en reflectie.Aan de hand van een praktijkstudie, theorie en fictie, de Amerikaanse tv serie Game of Thrones, laat Van Dijk zien wat er gebeurt als leiders vanuit reflex handelen.

Daarbij komen de actuele leiderschapsthema’s voor publieke leiders aan de orde namelijk: de complexiteit van het speelveld waarbinnen de publieke leider opereert en wat leidt tot het einde van de leider als held, de onmogelijkheid om te plannen en de onvoorspelbaarheid van macht.