El Niño op adequate wijze te voorspellen

13-09-2018

13.45

Aula

Essays on time series models with unobserved components and their applications

M. Li

prof.dr. S.J. Koopman, copromotor dr. H. Karabiyik

School of Business and Economics

Economie

Promotie

El Niño - opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan- is een prominent verschijnsel. El Niño laat zich moeilijk voorspellen maar heeft wel verstrekkende gevolgen voor de weersontwikkeling van een groot deel van de wereld. Daarmee heeft het ook een grote invloed op de lokale bevolking, bijvoorbeeld op sociaaleconomisch en medisch vlak.

Mengheng Li analyseert in zijn proefschrift tijdreeksmodellen die toepasbaar zijn voor economische en klimatologische verschijnselen. In combinatie met verzamelde data is het mogelijk voorspellingen te doen voor macro-economische variabelen (inflatie, groei van de economie). Zo kunnen analyses worden gemaakt van economische en financiële vraagstukken, zoals de onderbouwing van het monetaire beleid van centrale banken zoals De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

Het onderzoek van Mengheng Li heeft bovendien aangetoond dat het mogelijk is El Niño op adequate wijze te voorspellen, zelfs twee jaar vooruit.