De weg naar een optimaal mobiliteitsbeleid

01-03-2019

11.45

Aula

The economics of roads

M.W. Adler

prof.dr. J.N. van Ommeren, prof.dr. E.T. Verhoef

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Subsidies voor openbaar vervoer en investeringen in fietsinfrastructuur zijn vanuit economisch perspectief het meest efficiënt om het mobiliteitsbeleid te optimaliseren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Martin Adler over het verkeer in Rotterdam.

Voor zijn promotieonderzoek analyseerde Adler hoe bereikbaarheid via - en de mobiliteit op de weg kan worden geoptimaliseerd, rekening houdend met files, ongevallen en milieuvervuiling. Tijdens de spits zorgen files voor vertraging. Deze vertragingen kosten chauffeurs en de maatschappij veel geld. Eén minuut vertraging als gevolg van een ongeval kan al snel oplopen tot een kostenpost van duizenden euro’s, gemeten in reistijdverlies. Met zijn onderzoek toetste Adler of verschillende beleidsmaatregelen een oplossing kunnen bieden.

Meer informatie over het proefschrift in DARE