Jongeren en hoogopgeleiden profiteren het meest van een baan in de stad: 10 jaar werkervaring in Amsterdam kan leiden tot 11% meer loon

21-03-2019

13.45

Aula

Agglomeration and Human Capital Spillovers: Identification and Spatial Scope

P.W.A.H. Verstraten

prof.dr. S. Brakman, prof.dr. H.L.F. de Groot, dr. P.J. Zwaneveld

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Economen zien steden als een motor van economische groei. Kan Nederland dan wel concurreren met grote wereldsteden zoals Londen en Parijs, aangezien Nederland vooral uit middelgrote steden bestaat? In zijn proefschrift laat Paul Verstraten zien dat de zorgen niet helemaal terecht zijn. Hij toont aan dat de voordelen van het wonen en werken in grote stad niet stoppen bij de gemeentegrens, en wel 40 tot 80 kilometer kunnen overbruggen. Een gunstige uitkomst voor Nederland, omdat de middelgrote steden zich op relatief korte afstand van elkaar bevinden. Hierdoor kunnen de Nederlandse steden van elkaar profiteren, en vormen ze samen een sterk economisch blok.

Ook blijkt uit Verstratens onderzoek dat jongeren en hoogopgeleiden het meest profiteren van een baan in de stad. De aanwezigheid van hoogopgeleiden heeft bovendien als voordeel dat kennis wordt gedeeld. Versraten laat zien dat die voordelen vooral optreden wanneer je met hoogopgeleiden bij hetzelfde bedrijf werkt. Dit suggereert dat face-to-face ontmoetingen ontzettend belangrijk zijn, ondanks de enorme ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Tot slot blijkt uit Verstratens onderzoek dat verbeteringen van de weginfrastructuur leiden tot hogere huizenprijzen. Investeringen in weginfrastructuur blijken echter geen wondermiddel om de economie van perifere regio’s te stimuleren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE