Fysieke ruimte niet alleen bepalend voor werk zelf, maar ook het managen en organiseren daarvan

28-03-2019

13.45

Aula

Paperless Professors

K.A. Stephenson

prof.dr. S.N. Khapova, prof.dr. J.P. Cornelissen

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Kathleen Stephenson onderzocht hoe het werk van academici wordt beïnvloed door open kantoorruimtes en hoe zij daar zelf betekenis aan geven. Zij laat zien dat fysieke ruimte niet alleen bepalend is voor het werk zelf, maar ook het managen en organiseren daarvan. Hoewel haar onderzoek niet aantoont dat ruimte werkresultaten beïnvloedt, maakt het duidelijk het een belangrijke factor is in het bepalen van wie we zijn, wat we doen en hoe we werken.

Steeds meer organisaties maken gebruik van open kantoren. Deze kantoren zouden interactie stimuleren, creativiteit bevorderen en hiërarchieën binnen organisaties doorbreken. Door de open, lichte ruimte, zien deze kantoren er bovendien modern en trendy uit. Organisaties kiezen voor open kantoorruimtes met flexibele werkplekken om kosten te besparen. Ondanks de trend is er tot dusver weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar deze nieuwe werkplekken. Maar hoe beïnvloedt dit nieuwe kantoorconcept het werk?

Het traditionele beeld van de academicus in een klein kantoor aan een bureau met een kop koffie, omgeven door stapels boeken en papieren wordt verbroken door de nieuwe werkomgeving. Stephenson onderzocht of ons beeld van de academicus hierdoor verandert en of het gevolgen heeft voor het werk en de identiteit van de academicus.

Meer informatie over het proefschrift in DARE