Individuele oordelen en individuele en sociale doelen en voorkeuren doen ertoe

31-01-2019

13.45

Aula

Individual decision-making in operations: a behavioral perspective

N. Hofstra

prof.dr. W.E.H. Dullaert, prof.dr.ir. S.L.J.M. de Leeuw, copromotor dr. E. Spiliotopoulou

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Traditionele, puur economische beloningssystemen zijn mogelijk onvoldoende om beslisgedrag te sturen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Hofstra. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe de sociale context van invloed is op besluitvorming.

Beslissingen van mensen in de praktijk wijken vaak af van voorspellingen op basis van rationaliteit, terwijl onderzoek op het gebied van operationeel management vaak is gebaseerd op de neoklassieke economische theorie die mensen behandelt als rationele wezens. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in operationeel beslisgedrag te krijgen om te begrijpen hoe het operaties beïnvloedt.

Hofstra onderzocht hoe individuen bepaalde operationele beslissingen nemen in situaties waarin er weinig kennis is over menselijk beslisgedrag. Haar onderzoek geeft inzicht in de rol van individuele oordelen (heuristieken en vooroordelen gerelateerd aan menselijke cognitie), individuele en sociale doelen, en voorkeuren in voorraadbestellingen, voorraadallocatie en transportplanning. Daarnaast onderzocht zij individuele percepties van het belang van veiligheidsaspecten. Deze bevindingen zijn waardevol voor het bepalen en faciliteren van veiligheid in magazijnen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE