Consumenten betalen lagere hypotheekrente door verbod op prijsdiscriminatie

14-01-2020

13.45

Aula

Competition, dynamic pricing and advice in frictional markets

J.H. Thiel

prof.dr. J.L. Moraga Gonzalez, dr. M. Mastrogiacomo

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Consumenten betalen lagere hypotheekrentes door een verbod op prijsdiscriminatie. Dat blijkt uit het onderzoek van Jurre Thiel. Het hypotheekvoordeel vloeit voor uit een aantal recente wijzingen in de Nederlandse hypotheekmarkt. Thiel richtte zich in zijn onderzoek voornamelijk op het zogenaamde eensporig rentebeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat Nederlandse banken geen hogere rente mogen vragen aan klanten die hun hypotheek verlengen in plaats van starters op de markt.

Eensporig rentebeleid
Het eensporig rentebeleid is ingevoerd omdat prolongerende klanten vaak hoge overstapkosten hebben, waardoor het voor banken moeilijker is om te concurreren voor deze klanten. De belangrijkste conclusie van Thiel is dan ook dat het eensporig rentebeleid de Nederlandse hypotheekmarkt competitiever heeft gemaakt, met als gevolg dat consumenten lagere rentes betalen op hun hypotheek.

Beleidswijzigingen
Thiel evalueerde in zijn onderzoek een aantal recente beleidswijzigingen in de Nederlandse hypotheekmarkt. Met zijn onderzoek hoopt hij een bijdrage te leveren aan de beleidsdiscussie rond de hypotheekmarkt.

Meer informatie over het proefschrift