Wim Boonstra bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek

Per 1 februari 2013 is de heer dr. W.W. Boonstra door het College van Bestuur toegelaten als bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

29-01-2013 | 10:11

Boonstra, WimWim Boonstra is - naast zijn hoofdfunctie als chief economist van de RABO bank - al sinds 2000 aan de faculteit verbonden bij de afdeling Economics. De bijzondere leerstoel bestaat al langer en concentreerde zich op economische politiek. Onder invloed van de ontwikkelingen van de laatste jaren is het gebied van de leerstoel wat opgeschoven richting financiële, monetaire en fiscale economie. Onverminderd is echter de nadruk op het enthousiasmeren van studenten voor beleidsvorming op deze terreinen een belangrijk aspect van de leerstoel. Mede door zijn positie als chief economist bij de RABO bank en op basis van zijn wetenschappelijke werk is Wim Boonstra de persoon bij uitstek die deze leerstoel inhoud kan geven.