Symposium ter nagedachtenis aan Piet Rietveld

Verslag en sfeerimpressie

27-05-2014 | 12:26

Biografie Piet RietveldOp 14 mei organiseerde de afdeling Ruimtelijke Economie een symposium ter nagedachtenis aan onze geliefde collega Piet Rietveld die op 1 november 2013 overleed. Tijdens het symposium stond de rijke wetenschappelijke nalatenschap van Piet centraal. Door diverse sprekers, vanuit de afdeling en van daarbuiten, werd stil gestaan bij de wetenschappelijke bijdragen van Piet aan de ruimtelijk economie in het algemeen, en op de terreinen van evaluatiemethoden, regionale economie en vervoerseconomie in het bijzonder. Ook werd stil gestaan bij de enorme betekenis die Piet heeft gehad voor de afdeling Ruimtelijke Economie en de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, en bij de impact van zijn werk, zowel in wetenschappelijke zin als voor maatschappij en beleid.

Tijdens het symposium werd bekend gemaakt dat de faculteit en afdeling een Piet Rietveld Scholarship ingesteld hebben voor een Master-student uit een ontwikkelingsland met ingang van 1 september 2014. Het Scholarship omvat het collegegeld en een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. Ook werd een eerste exemplaar overhandigd van een biografie aan Marjoke Rietveld.