Reflectiekamer voor Bestuurders: Aandacht niet naar zorg, maar naar accountant

Het Zijlstra Center organiseert jaarlijks een reflectiekamer voor bestuurders uit de publieke sector, bestaande uit 7 bijeenkomsten, waarin de deelnemers reflecteren over hun rol als bestuurder en daarnaast over maatschappelijke vraagstukken zoals de overheveling van de zorg aan gemeenten.

18-04-2017 | 14:51

Drie hoogleraren schreven op basis van deze reflectiekamer het white paper: ‘Wie neemt nu de leiding?’, over de overheveling van de zorg naar gemeenten. Gerda van Dijk (publiek leiderschap), Rob van Eijbergen (organisatieverandering) en Leo Witvliet (interventiemanagement) spraken met tientallen lokale bestuurders en directeuren van zorginstellingen over de decentralisatie van de zorg.

Uit de gesprekken blijkt dat de focus niet op zorg ligt, maar op zo weinig mogelijk geld uitgeven tegen zo laag mogelijke kosten. Verder bleek uit de reflectiekamer dat men zich via de bureaucratie in dekt tegen het maken van fouten. De cliënt zit nu in een markt zonder vrijheid en in een bureaucratie zonder zekerheid, concluderen de betrokken hoogleraren uit de gesprekken. Gemeenten en zorgverleners breiden hun afdelingen Aanbestedingen, Inkoop, Control en Financiën uit ten koste van de zorg. De hoogleraren roepen in hun white paper de lokale bestuurders op om zelf het voortouw te nemen en niet te wachten op oplossingen vanuit Den Haag: stop met inkopen en begin met het organiseren van de zorg.

De Reflectiekamer voor Bestuurders en andere onderzoek- en onderwijsactiviteiten van het Zijlstra Center richten zich op de praktijken van decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties. Het Zijlstra center kiest voor een transdisciplinaire aanpak waarbij diverse academische disciplines samenwerken met de decentrale overheden en de (semi-)publieke organisaties.  Het Zijlstra Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

Bekijk het white paper