In memoriam Raymond J.G.M. Florax

Raymond J.G.M. Florax 29 december 1956 – 1 maart 2017

03-03-2017 | 12:03

Florax, Raymond

Het is met grote verslagenheid en verdriet dat het faculteitsbestuur moet mededelen dat Raymond Florax, universitair hoofddocent bij de afdeling Ruimtelijke Economie en hoogleraar aan de Purdue University, West Lafayette, Indiana, op 1 maart jl. is overleden.

Wij verliezen in Raymond een geliefde collega en een wetenschapper met een grote staat van dienst op het gebied van ruimtelijke economie. 

Raymond was sinds 1 oktober 1997 in verschillende functies aan de afdeling Ruimtelijke Economie van FEWEB verbonden, eerst als onderzoeker en later als universitair hoofddocent. Raymond combineerde sinds 2005 zijn positie binnen FEWEB met een hoogleraarspositie aan de Purdue University in Verenigde Staten.

In memoriam Raymond J.G.M. Florax (1956 - 2017) - Department of Spatial Economics