Project Online Summer Prep-campus wint innovatieprijs 2017

In het project ‘Online Summer Prep-Campus’ van Ines Lindner en haar collega’s van de School of Business and Economics wordt beoogd een online zomercursus te organiseren voor aankomende bachelorstudenten zodat zij in september goed voorbereid met hun studie kunnen beginnen. Het sociale doel van dit project is om een inclusieve cultuur te creëren via social media zodat studenten elkaar alvast leren kennen en zich zo snel mogelijk lid van de VU-gemeenschap voelen. Tijdens de Dies Natalis van 20 oktober jl. werd de VU Innovatieprijs uitgereikt.

23-10-2017 | 9:54

De Innovatieprijs is een aanmoedigingprijs voor docenten en studenten om projecten die het onderwijs aan de VU verbeteren, te kunnen doorontwikkelen. Hij wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan het team met het meest innovatieve idee. 

De jury onder voorzitterschap van Vinod Subramaniam heeft unaniem besloten om de Innovatieprijs VU toe te kennen aan het project van Ines Lindner en haar collega’s omdat het voorstel bijzonder goed aansluit bij de onderwijsvisie van de VU, zeer vernieuwend is, professioneel wordt geëvalueerd, breed toepasbaar is en potentieel een grote opbrengst voor de VU en haar studenten heeft.

De Innovatieprijs VU is in het leven geroepen om te onderstrepen dat de VU zichtbaar en structureel werkt aan de kwaliteit en vernieuwende karakter van het onderwijs. Het winnende team ontvangt een stimuleringspremie van EUR 50.000 om het idee in twee jaar tijd uit te werken, in te voeren, te evalueren en te delen met de universiteit.

Voor de Innovatieprijs van 2017 hebben zes faculteiten een inzending voorgelegd aan de jury. Uit deze inzendingen waren drie projecten genomineerd.

De twee andere genomineerde projecten waren:

  • Development of the online tool for training in statistics and research methods: ‘Stat-X’ van projectleider Dimitris Pavlopoulos en collega’s van Sociale Wetenschappen
  • De Studentenpoli; interprofessioneelleren door te doen van projectleider: Jelle Tichelaar en collega’s van VUmc

Homepage Pre-university Online Summer Campus >