In memoriam Francine Klein Bog

Met grote verslagenheid en intens verdriet berichten we dat onze collega Francine Klein Bog op 22 november ten gevolge van een noodlottig ongeluk bij haar thuis is overleden.

27-11-2017 | 13:56

Francine was een zorgzame, energieke en zeer betrokken collega. Zij is 58 jaar oud geworden. We zullen haar gevoel voor humor, onuitputtelijke energie en uitgesproken mening missen. Francine was vanaf februari 1999 werkzaam bij onze faculteit en velen van ons zijn naast goede collega's ook haar vrienden geworden. Ze heeft op verschillende plekken in de faculteit gewerkt, bij het Economisch-Sociaal Instituut, Executive Education, part time programma's en als laatste in de functie van management assistente bij de afdeling Management en Organisatie.

Onze gedachten gaan uit naar haar naasten, in het bijzonder haar zoon en dochter.

De uitvaart heeft op 29 november plaatsgevonden in Amsterdam.