Twee VU-hoogleraren kroonleden SER

Hoogleraar Economie Maarten Lindeboom (SBE) en Hoogleraar Diversiteit Halleh Ghorashi (FSW) zijn benoemd als nieuwe leden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

10-09-2018 | 8:46

Maarten Lindeboom
Maarten Lindeboom is hoogleraar economie bij de School of Business and Economics. Hij is gespecialiseerd in gezondheids- en arbeidseconomie, met name de relatie tussen gezondheid en werk. Ook is hij afdelingshoofd Economics en editor van the Journal of Health Economics.

Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen en onderzoekt de maatschappelijke insluiting van vluchtelingen, een van de meest urgente uitdagingen van de laatste jaren. De onderliggende veronderstelling is dat de geëngageerde vorm van sociale wetenschappen een rol spelen bij het vergroten van de maatschappelijke en wetenschappelijke blik door lokale, historische en analytische kennis te verbinden om de insluiting van minder geprivilegieerde groepen mogelijk te maken.

SER
De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaaleconomische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.

De twee andere leden die tegelijk met Lindeboom en Ghorashi zijn benoemd zijn:
Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit (WUR). Zij richt zich op innovatieve vormen van governance van duurzaamheid, klimaatverandering en voedselsystemen.
Steven van Eijck, fiscaal econoom. Hij vervult op dit moment verschillende maatschappelijke functies. Van Eijck was staatssecretaris van Financiën van het eerste kabinet-Balkenende.

Lees het volledige bericht van de SER.