NWO-subsidie voor Erik Verhoef

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent dit jaar in totaal 17,9 miljoen euro toe aan uitbreidingen en structurele verbeteringen van zeven onderzoeksprojecten van Nederlandse instituten en universiteiten, en internationale partners. VU-Hoogleraar Vervoerseconomie, Erik Verhoef participeert samen met zijn collega's van de afdeling Spatial Economics en het SPINlab: Henk Scholten, Eric Koomen, Jasper Knockaert, Paul Koster en Maurice de Kleijn in het project van TU Delft: Urban Mobility Observatory (UMO).

03-10-2018 | 12:09

Praktijkgegevens en metingen zijn van groot belang voor het krijgen van inzicht in het complexe en snel ontwikkelende stedelijke mobiliteitssysteem. Het ‘Urban Mobility Observatory’ is een samenhangend systeem van sensoren en ICT-infrastructuur om verkeersstromen te kunnen observeren, en data uit verschillende typen metingen (camera’s, mobiele telefoon, enquêtes etc.) te kunnen combineren. In UMO worden allerlei soorten verkeers-, transport- en mobiliteitsdata verzameld, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor onderzoek naar mobiliteit en transport in geürbaniseerde regio’s.

Het sensornetwerk van UMO bevat straks instrumenten om continu real life situaties in zes regio’s te monitoren (met onder andere camera’s, radars, LIDARs, BT/Wi-Fi trackers en mobiele apps). Ook is er een bewegend sensornetwerk via voertuigen en verplaatsbare apparatuur voor aanvullende observaties. De onderzoekers vergaren bepaalde data over reisgedrag en reisvoorkeuren via bijvoorbeeld crowd sourcing (een panel) en social media. Ze verzamelen continu data van een representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking. Hiervoor volgen ze bijvoorbeeld over meerdere jaren dezelfde mensen om te zien hoe hun mobiliteit’s en verplaatsingsgedrag verandert.

Lees het volledige bericht op de site van NWO