Gedragsnetwerk Ministerie van Financiën

Martijn van den Assem en Dennie van Dolder verzorgen lezing bij aftrap gedragsnetwerk Ministerie van Financiën.

17-04-2019 | 10:53

Zijn mensen in staat om rationele financiële beslissingen te maken? Op welke wijze kunnen inzichten uit de gedragswetenschappen worden gebruikt om beter beleid te maken? Op deze vragen gaven hoogleraar Martijn van den Assem en universitair docent Dennie van Dolder van de VU School of Business and Economics antwoord tijdens een lezing bij het Ministerie van Financiën, ter gelegenheid van de kick-off van het Gedragsnetwerk Financiën.

Binnen het Ministerie van Financiën klonk op woensdag 20 maart het officiële startschot voor het Gedragsnetwerk Financiën. Dit netwerk heeft als doel om inzichten uit de gedragswetenschappen te gebruiken om tot effectiever beleid te komen. De bijeenkomst ter ere van de start van het netwerk werd geopend door de Minister van Financiën Wopke Hoekstra en Directeur Generaal Fiscale Zaken Pieter Hasekamp, en daarna waren er lezingen door Martijn van den Assem en Dennie van Dolder.

Met de oprichting van een gedragsnetwerk volgt het Ministerie van Financiën een internationale trend die is begonnen in 2008. In dat jaar publiceerden Richard Thaler (Universiteit van Chicago) en Cass Sunstein (Harvard) hun boek Nudge, waarin ze lieten zien hoe inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen worden ingezet om mensen te helpen betere keuzes te maken, zonder daarbij hun keuzevrijheid te beperken. Dit boek trok internationaal veel aandacht en leidde tot een dramatische toename in de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in de publieke sector. In Nederland zijn er bijvoorbeeld gedragsteams en netwerken binnen de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument en Markt, en in diverse ministeries, waaronder nu dus ook het Ministerie van Financiën.

Martijn van den Assem en Dennie van Dolder hebben meermaals nauw samengewerkt met Richard Thaler, die in 2017 onderscheiden werd met de Nobelprijs in Economie. Van den Assem besprak hoe menselijke oordeelsvorming en keuzes voorspelbaar afwijken van de veronderstellingen die economen en beleidsmakers vaak hanteren. Van Dolder liet in zijn presentatie zien dat een groot deel van de bevolking eenvoudige financiële concepten niet begrijpt, en verschafte voorbeelden van gedragswetenschappelijke interventies die tot betere financiële keuzes hebben geleid.