Hoogleraar komt met survivalgids voor ‘agile’ werken

‘Agile’ werken, zelfbesturing en zelforganisatie. Managementgoeroes prediken deze nieuwe methodieken van werken als het ‘Eureka!’ voor een succesvolle onderneming. Toch is niet iedere organisatie geschikt om deze manieren van werken toe te passen. Hoogleraar Management Studies Ard-Pieter de Man heeft de voorwaarden waaraan je als ondernemer moet voldoen om onder andere ‘agile’ te werken onderzocht.

09-08-2019 | 15:45

Is er draagvlak in de organisatie voor het implementeren van een nieuwe vorm van werken? Kunnen teams onafhankelijk van elkaar opereren? En welke invloed heeft een andere werkvorm op de beloningsstructuur? Dit is een kleine greep uit handvatten die De Man in zijn nieuwe boek ‘How to survive the organizational revolution’ schetst en die het succes van nieuwe organisatievormen bepalen. “Bedrijven moeten zich afvragen wat de precieze noodzaak is om organisatievormen als ‘agile’ werken toe te passen. Niet elke onderneming of organisatie heeft baat bij bijvoorbeeld meer zelfstandigheid. Zeker bij overheidsbedrijven zit er meestal een beperking aan. De systemen zijn vaak niet ingericht op deze nieuwe manier van werken.”

De Man hoopt met het bundelen van zijn bevindingen managers een guideline te bieden bij het maken van een keuze voor een nieuwe organisatievorm. Voor zijn onderzoek voerde hij een uitgebreide literatuurstudie uit en ging hij een samenwerking aan met zakelijk dienstverlener PwC om ook zijn bevindingen in de praktijk te toetsen.

‘How to survive the organizational revolution’ van Ard-Pieter de Man ligt vanaf half september in de winkel.