Econometrics and Operations Research benoemd tot topopleiding

De bacheloropleiding Econometrics and Operations Research (EOR) mag zichzelf topopleiding noemen. De Keuzegids benoemde de bachelor als topopleiding voor 2020. Daarmee is de bachelor één van de zes topopleidingen van de Vrije Universiteit.

27-11-2019 | 10:17

De VU zet met deze totaalscore hun stijgende lijn door en nemen dit jaar de tweede plek in van alle universiteiten. Bovendien is de VU de enige klassieke universiteit die een bovengemiddeld goede score behaalt op het gebied van leven & omgeving.

De bachelor EOR, en daarbinnen de specialisatie Econometrics and Data Science (ED)S, heeft de status van een topopleiding ontvangen, de enige econometrie-topopleiding in Nederland. Studenten zijn over de meeste onderdelen lovend, maar met name het programma, de toetsing en de haalbaarheid springen er uit. Maar ook de experts zijn tevreden over de bachelor. Ondanks het feit dat het studiesucces van de eerstejaars wel nog een aandachtspunt blijft, wordt het programma door bijna alle studenten als bovengemiddeld goed beoordeeld en de manier van toetsing sluit daar volgens hen ook goed op aan.

Nouri Mabrouk, student EOR/EDS: "Ik ben het volmondig eens met mijn medestudenten dat onze opleiding een top programma is. De combinatie van theorie en samenwerkingsverbanden met bedrijven en maatschappelijke partners maken deze studie uniek. In tijden van steeds grotere studentenaantallen blijft de kwaliteit van het programma gehandhaafd. Dat is een groot compliment voor alle docenten en medewerkers die hieraan bijgedragen hebben."