Martin Luther King Lezing 2019

Van harte nodigen we je uit voor de lezing op 28 november van 19.30 – 21.15 uur in de Aula van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam.

05-11-2019 | 11:41

De lezing staat dit jaar geheel in het teken van gamechangers. Jongeren die zich met hart en ziel inzetten om daadwerkelijk iets te doen aan de grote vraagstukken van deze tijd zoals migratie, kansengelijkheid, afval en klimaatverandering. Met hun acties krijgen ze burgers en politiek in beweging.

Martin Luther King was een gamechanger. Zijn geweldloze strijd tegen rassenongelijkheid en racisme veranderde de wereld en gaf miljoenen mensen moed zelf de strijd tegen onrecht aan te gaan.

Hoofdspreker is D’66 politica Samira Rafaela, jongste Europarlementariër ooit. Zij weet uit eigen ervaring hoe kansen(on)gelijkheid je leven beïnvloedt. Rafaela gaat in op wat daar in Europees verband aan gedaan kan worden. Na haar lezing schuift zij aan bij de talkshowtafel onder leiding van Shay Kreuger. Daar vertellen verschillende jonge gamechangers over hun idealen en acties aan de hand van foto’s en beeldfragmenten.

Bekijk hier het programma. Toegang is gratis, maar aanmelden verplicht, voertaal Nederlands.

Als onderdeel van de Martin Luther King Lezing vindt er ook een Spoken Word Wedstrijd plaats. Meedoen kan tot en met 11 november.

Martin Luther King Jr. Lezing is een samenwerking vanVrije Universiteit Amsterdam,Stichting Martin Luther King Lezing,VUverenigingenJustice and Peace.