Erik Verhoef benoemd in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode van de Rli (2020-2024) worden zes nieuwe leden benoemd, waaronder VU-SBE vervoershoogleraar Erik Verhoef, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Economie. De benoeming gaat in op 1 augustus 2020.

10-08-2020 | 14:18

Erik Verhoef: “De Rli adviseert de regering en het parlement op gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad brengt advies uit over een heel breed scala van onderwerpen die met leefomgeving te maken hebben, het gaat veel breder dan alleen verkeer en vervoer, allerlei ruimtelijke vraagstukken spelen een rol. Het zijn vraagstukken die op onze afdeling in den brede bestudeerd worden; het raakt aan ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, het platteland, milieu, biodiversiteit, energietransitie.  De adviezen zijn daarmee relevant voor meerdere ministeries dan alleen IenW, waaronder de Rli valt.” 

Discussie met mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen 

De Rli heeft een behoorlijk brede samenstelling. “Als het goed is het totaal meer dan de som der delen.  Dat is onder meer ook wat ik er zo interessant aan vind. Er zitten mensen in uit hele verschillende hoeken, lang niet allemaal academici. Er is een junior raad, dat vind ik ook erg belangrijk. Het is zo voor mij ook een heel natuurlijke manier om met mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen over dit soort zaken diepgaand van gedachten te kunnen wisselen. Net als in multidisciplinaire onderzoeksprojecten is dat vaak heel verfrissend en helpt het je om kritisch over je eigen discipline te blijven nadenken.” 

Kijken over de grenzen van je eigen onderzoek

Verhoef kijkt er naar uit. “Dit lidmaatschap is niet zomaar een klusje erbij, het is echt wel een commitment. En ik vind het geweldig leuk. Ik vind het leuk en belangrijk om na te denken over zaken naast mijn eigen onderzoekersagenda; dat geeft vaak ook weer inspiratie voor nieuw onderzoek. Je gaat ook weer verder over de grenzen van je bestaande onderzoeksagenda heen kijken. In feite ga je de hele toolbox die je als academicus hebt ontwikkeld toepassen op vraagstukken waar je misschien niet jarenlang onderzoek naar gedaan hebt. Maar waarvoor het wel heel zinvol is om er een economisch perspectief op los te laten.”

(foto: Peter Valckx)