Bijzondere eerste dag VU-studenten in Alkmaarse Middeleeuwse kerk

De start van het nieuwe academisch jaar voor studenten heeft al veel stof doen opwaaien; want kunnen studenten wel starten zoals in “normale” tijden? Zelfs tijdens het anders-dan-normaal-collegejaar weet de Vrije Universiteit Amsterdam echter de nieuwe lichting studenten fysiek samen te brengen; coronaproof én op een schitterende locatie.

28-08-2020 | 15:07

Veel gaat er online dit collegejaar; gezien de maatregelen is dat niet anders. Maar ook binnen de maatregelen valt er dankzij creatief en verantwoord denken ook nog zeker het een en ander fysiek te realiseren. Studenten van de School of Business and Economics-masteropleiding Digital Business and Innovation, worden dan ook getrakteerd op een bijzondere kick-off op woensdag 2 september. Misschien zelfs wel juist méér bijzonder dan in voorgaande jaren.

Maximale verbinding
Het uitgangspunt van de eerste dag van het collegejaar: studenten maximaal te verbinden. Aanwezigheid geldt uiteraard op vrijwillige basis, de bijeenkomst wordt ook gestreamd.  Opleidingsdirecteur Bart van den Hooff: “Op de VU-campus zijn de mogelijkheden nu beperkt, maar we wilden toch zoveel mogelijk cohesie creëren tussen de studenten.”

Kerndocent in het programma en medeorganisator van de colleges in Alkmaar, Frans Feldberg: “We hebben een prachtige locatie geregeld: de middeleeuwse Grote Kerk midden in Alkmaar. Een monument waar ruimte is om 150 mensen – coronaproof – samen te brengen. Verbinden en fysieke ontmoeting vinden we als VU ontzettend belangrijk, maar dan uiteraard wél conform een strikt protocol dat met alle verantwoordelijke partijen is opgesteld en afgestemd.”

De burgemeester van Alkmaar zal de studenten persoonlijk verwelkomen,  op het programma staan colleges over digitale innovatie die worden gegeven door docenten van de VU en experts uit het bedrijfsleven.

“Bij de VU denken we altijd creatief,” zegt Feldberg. “We staan als universiteit midden in de samenleving. We willen impact hebben in de volledige breedte van de maatschappij.” Alkmaar lijkt misschien op het eerste gezicht een aparte keuze voor een Amsterdamse universiteit, maar de VU heeft onderzoeksprojecten lopen door het hele land. En juist ook in de kop van Noord-Holland wordt actief samengewerkt met een veelheid aan organisaties. “Het is een praktische beweging, in de Grote Kerk kan het event coronaproof worden georganiseerd, maar ook een hele natuurlijke. Het lijkt misschien logisch om altijd in Amsterdam te zitten, maar we zijn juist ook bereid om actief de samenleving op te zoeken, buiten de reguliere kaders te denken.”

Burgemeester, keynotes en alumni
Op de dag zelf spreekt niet alleen de burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, maar ook wethouder Elly Konijn zal ingaan op het belang van samenwerking met de VU in de regio. Daarnaast leren de studenten gedurende de dag via keynotes,  waarin maatschappelijke thema’s worden verbonden met het opleidingsprogramma, meer over digitale innovaties en de invloed ervan op de samenleving. In de kop van Noord-Holland is ‘Seed Valley’ gevestigd, een groep organisaties die zich bezighouden met zaadverdeling en een essentiële rol vervullen in de wereldvoedselproductie. Eén van deze bedrijven, Bejo Zaden, geeft een college over de invloed van digitale innovaties op hun bedrijfsvoering en het oplossen van de uitdagingen waar de samenleving in deze voor staat, de Rabobank verzorgt een college over de invloed van digitale innovaties op de financiële sector.  Deze colleges worden verzorgd door VU alumni. Kortom, de verbinding tussen de samenleving, de praktijk en de theorie wordt onmiddellijk gelegd voor de studenten.

Ondanks, of misschien wel juist dankzij, alle maatregelen wordt dus de eerste dag van deze VU-studenten eentje om niet snel te vergeten. “De VU wil zich nadrukkelijk verbinden met de samenleving en studenten actief betrekken. En ondanks dat het nu misschien wat moeilijker is, willen we geen mogelijkheid onbenut laten om iedereen bij elkaar te brengen en impact te creëren. Op een verantwoorde manier natuurlijk,” aldus Feldberg.


Foto: Eric Minten | Oog Op Alkmaar