Afdeling Ruimtelijke Economie leidt nieuw multidisciplinair ZonMW project rond onderzoek naar mobiliteit tijdens en na de corona lockdown

De afdeling Ruimtelijke Economie – met als projectleider Erik Verhoef – heeft in het ZonMW* COVID-19 bottom-up onderzoeksprogramma subsidiëring ontvangen voor het onderzoeksproject ‘Mobiliteit tijdens en na corona lockdown: duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit’ (MOCOLODO).

07-09-2020 | 10:08

In het project wordt multidisciplinair samengewerkt met een vijftal universiteiten (naast de VU als projectleider zijn dat: TU Delft, RuG, UU, UT) en een aantal stedelijke en regionale overheden om urgente (beleids-)vragen rond mobiliteit in corona-tijd te helpen beantwoorden. In het bijzonder staan de volgende vragen centraal:

  • Wat kunnen we tijdens lockdown versoepeling leren over mobiliteitsgedrag en de determinanten daarvan?
  • Hoe kunnen we op basis van die kennis overheden adviseren over het flexibel en effectief sturen van mobiliteit tijdens lockdown en versoepeling?
  • Hoe kan dit in lijn worden gebracht met lange-termijn duurzaamheidsdoelstellingen in (stedelijke) mobiliteit?

MOCOLODO biedt plaats aan vijf post-doc onderzoekers en loopt van 15 september 2020 tot 15 september 2022.


*ZonMw komt voort uit ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW), en werkt nauw samen met de NWO.