Subsidie voor onderzoek naar hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdens de Coronapandemie

Kwetsbare groepen, zoals migranten, daklozen en psychiatrische patienten lijden sterk onder de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Niet alleen doordat ze onevenredig vaak getroffen worden door het virus , maar ook omdat ze veel gevolgen ondervinden van de verminderde sociale contacten en steun, vooral tijdens de lockdown. Waarschijnlijk geven de economische gevolgen hen de volgende dreun.

16-09-2020 | 12:43

De School of Business and Economics leidt een 2-jarig onderzoek naar de gevolgen van de pandemie voor kwetsbare groepen en de organisatie van de hulpverlening aan deze groepen. Het project “Kwetsbaar in Amsterdam” wordt gefinancierd door het COVID-19 programma van ZonMw. Prof.dr.ir. Elco van Burg, dr. David Kroon, dr. Rebecca Ruehle en Sanaz Kateb van de afdeling Management & Organisatie voeren dit project uit samen met partners uit de hulpverlening. Deze partners zijn: het Leger des Heils, HVO Querido, De Regenboog Groep, en de GGD Amsterdam.  

De organisatie van de hulpverlening staat centraal in dit onderzoeksproject. Veel organisaties hebben op grote schaal hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt op basis van de gegeven richtlijnen. Zoals: wie krijgt hulp? Hoe kunnen we afstand houden? Welke online mogelijkheden hebben we? Vaak ging dit goed, soms bestaat het gevoel dat het beter zou kunnen. Nu moeten gemeente, GGD en zorg- en welzijnsorganisaties beslissingen nemen over het vervolg: wat betekent de coronacrisis op middellange termijn voor de kwetsbare groepen, voor de organisatie van hulp en voor de hulporganisaties zelf? Gezien een mogelijke tweede COVID-19-golf is het van groot belang om de organisatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdig te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

Het project Kwetsbaar in Amsterdam heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam en te onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden.  Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen, rekening houdend met het spanningsveld tussen gezondheidszorg, economie en sociale effecten. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen.   

Meer informatie? Zie de projectpagina van Kwetsbaar in Amsterdam.