Marcel Canoy benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie en Dementie Zorg

Zorgeconoom Marcel Canoy is per 1 december benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie Dementie Zorg.

18-12-2020 | 11:21

Canoy ziet grote relevantie in de leerstoel in een tijd waar door de coronapandemie grote druk ontstaat voor kwetsbare groepen. “Er gaat het nodige mis in deze wereld. Er wordt nog altijd te veel vanuit bureaucratie, aanbod en het medische model gedacht. De kwetsbaarheid van ouderen vraagt om een benadering waar de menselijke maat standaard is en de uiteenlopende behoeftes van ouderen en hun naasten centraal staan.”

De nieuwe leerstoel is gelieerd aan de leerstoel Langdurige Zorg en de Sociale Benadering Dementie. Antropologe Anne-Mei The werd in oktober benoemd op deze leerstoel. De onderzoekers zullen samen optrekken. “Ik denk dat we elkaar goed aanvullen. Anne-Mei is antropologe. Zij is de bedenker en uitvoerder van de sociale benadering. Ik ga bezien wat de maatschappelijke opbrengsten zijn, gebruikmakend van de ‘capability approach’ van Nobelprijswinnaar Amartya Sen. Zo kunnen we onder meer zien wat een interventie doet op het vermogen van mensen om regie te voeren over hun eigen leven. Verder ga ik kijken hoe institutionele barrières kunnen worden weggenomen.”

De benoeming is voor de periode 1 december 2020 tot en met 1 december 2024, met een aanstellingsomvang van 0,3 fte. De leerstoel wordt ondergebracht bij de School of Business and Economics.  De leerstoel wordt gesponsord door het Gieskes-Strijbisfonds.