Drie masters SBE scoren bovengemiddeld in Keuzegids 2021

Een aantal masters aan de Vrije Universiteit Amsterdam scoort bovengemiddeld goed in de Keuzegids Masters 2021. Masterstudenten beoordelen hun eigen masteropleiding op criteria zoals wetenschappelijke vorming, programma, begeleiding en studeerbaarheid. Binnen SBE scoren de masters Finance en Econometrics and Operations Research bovengemiddeld. Ook de executive master Finance & Control doet het bovengemiddeld goed.

01-04-2021 | 16:12

De master Finance scoort vooral goed op de criteria toetsing, wetenschappelijke vorming en uitdagend onderwijs. Maar ook over het programma, de begeleiding, de docenten en de studeerbaarheid zijn de studenten bovengemiddeld tevreden. Remco Zwinkels, opleidingsdirecteur: "Het is geweldig om te horen dat de master Finance aan de VU in de Keuzegids het label 'bovengemiddeld' heeft gekregen. Ik ben vooral blij om te horen dat studenten onze inspanningen in het lesgeven blijven waarderen, ondanks de uitdagende omstandigheden tijdens dit coronajaar. Online of fysiek, we streven ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden."

Ook de master Econometrics and Operations Research scoort bovengemiddeld op bovengenoemde criteria. Studenten zijn bovendien blij met de praktijkgerichtheid en de faciliteiten die de opleiding biedt. Eric Beutner, opleidingsdirecteur: "Het ontvangen van erkenning in deze moeilijke tijden voor studenten en docenten is een grote waardering van de individuele en collectieve inspanningen van iedereen die aan het programma heeft bijgedragen. Het voelt goed om te weten dat het programma en de kwaliteit van de vakken hoog worden gewaardeerd."

Naast de masters binnen het reguliere onderwijsaanbod, wordt de executive master Finance & Control ook bovengemiddeld beoordeeld. Ook hier zijn studenten met name te spreken over het programma, de docenten, de wetenschappelijke vorming, de begeleiding en de faciliteiten. Maar ook op het criterium internationalisering scoort de master bovengemiddeld. Opleidingsdirecteur Bert Steens: "De executive master Finance & Control van de VU is de eerst opgerichte controllersopleiding in Nederland en werkt voortdurend aan de vernieuwingen die nodig zijn om studenten en afgestudeerden goed voor te bereiden op een positie als CFO. Denk aan vernieuwingen op het vlak van digitalisering en dataficering. Zo zijn robotics, AI en data analytics geïntegreerd in de hoofdvakken van ons programma. Ook de communicatievaardigheden die nodig zijn voor een effectieve invulling van deze rol krijgen ruim aandacht in de opleiding, in het bijzonder bij de vakken op het vlak van strategierealisatie. Zo dragen we bij aan het realiseren van de ambities van onze studenten die niet alleen willen bijblijven maar ook voorop willen lopen."

Corona

De Keuzegids wordt elk jaar deels gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête (NSE). In 2020 heeft er echter geen Nationale Studenten Enquête plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. De Keuzegids heeft daarom gebruikt gemaakt van de resultaten en beoordelingen uit de NSE van 2019. 

Een volledig overzicht van alle bovengemiddelde masters aan de VU vind je hier.