Nieuw IMPALA-project ontwikkelt een duurzaam, betaalbaar monitoringsysteem voor kinderen in ziekenhuizen met weinig middelen

Elk jaar sterven meer dan drie miljoen kinderen in ontwikkelingslanden als gevolg van beperkingen in de gezondheidszorg. De partners van het IMPALA-project werken samen om het aantal vermijdbare kindersterfgevallen te verminderen.

22-02-2021 | 12:47

Dit interdisciplinaire project zal een stevige, gebruiksvriendelijke, betaalbare, hightech monitor ontwikkelen die zelfs in omgevingen met beperkte middelen en capaciteit kan worden geïmplementeerd. Er worden matten geproduceerd waarop een kind kan liggen en waarmee veranderingen in vitale functies gedetecteerd kunnen worden die op ernstige ziekte kunnen duiden. Prof. Wendy Janssens zal als lid van het internationale IMPALA-consortium het team leiden dat de effectiviteit van de monitor zal evalueren.

Het idee voor het IMPALA-project begon jaren geleden toen pediatrisch en intensive care-specialist, Dr. Job Calis, in Malawi werkte op de pediatrische intensive care-afdeling. Hij merkte op dat een aanzienlijk percentage van de kinderen stierf door oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden. Medisch ingenieursbureau Goal3 gaat de matten ontwikkelen en voert een crowdfundingscampagne voor het project. Ze werken samen met de Polytechnische afdeling biomedische technologie van de Universiteit van Malawi om een systeem te ontwikkelen dat voldoet aan de lokale eisen.

SBE is betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het project via het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD). Prof. Wendy Janssens en haar team zullen de effecten van het monitoringsysteem onderzoeken wanneer het geïmplementeerd wordt in een real-life setting door middel van steeds grotere pilot interventies vanuit een sociaal, gedragsmatig en economisch perspectief naast de medische evaluaties.

Het project bouwt voort op een sterke samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, evenals een samenwerking met onderzoekers in Malawi en het Imperial College London. Het maakt deel uit van de officiële samenwerking die in 2020 is getekend tussen het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en het College of Medicine Malawi. Het Europese EDCTP beloofde € 3,44 miljoen subsidie toe te kennen aan het onderzoeksvoorstel van het IMPALA consortium bestaande uit zowel academische als technologische instellingen. Met het project worden de volgende doelstellingen bereikt:

  • Het zal een monitoringsysteem met tabletondersteuning verder ontwikkelen dat geschikt is voor pediatrische zorg in ziekenhuizen, waardoor tijdige, levensreddende interventies mogelijk zijn;
  • algoritmen ontwikkelen die kritieke ziekte voorspellen op basis van vitale functies en de nauwkeurigheid ervan vergroten door vitale functies te combineren met klinische gegevens;
  • uitvoerig implementatieonderzoek uitvoeren om de belangrijkste gedrags-, sociale en andere belemmeringen te identificeren die de acceptatie en implementatie van het systeem belemmeren;
  • en het opzetten van een random controlestudie in meerdere landen waarin de impact van het monitoringapparaat en de implementatiestrategie op de overleving van kinderen in ziekenhuizen wordt beoordeeld.

SBE Emotionele Flexibiliteit SBE Emotionele Flexibiliteit

Dit project maakt deel uit van het door de Europese Unie ondersteunde EDCTP2-programma.