ACCR Amsterdam Center for Career Research

For English - link 

In het Amsterdam Center for Career Research (ACCR) zijn de onderzoeksactiviteiten van senior wetenschappers en promovendi rond het thema loopbanen gebundeld, waarbij gezamenlijk data wordt verzameld in organisaties en waar expertise wordt opgebouwd en uitgedragen rondom loopbanen. Rekening houdend met relevante ontwikkelingen in organisaties, zoals de vergrijzing en de toenemende diversiteit van werknemers, bestuderen wij factoren die van invloed zijn op het verloop en de uitkomst van loopbanen, waarbij we specifiek kijken naar effecten van demografische factoren (zoals sekse, etniciteit, leeftijd en levensfase) en werkgerelateerde individuele factoren (zoals leergedrag, netwerken en loopbaanoriëntatie) op loopbaanuitkomsten (zoals hiërarchische groei, salaris, tevredenheid, betrokkenheid en engagement). Daarnaast onderzoeken we de bedoelde en onbedoelde effecten van HR-interventies (zoals levensfasebewust personeelsbeleid, werk-thuis regelingen, talent- en diversiteits­management) op de loopbanen van werknemers en op organisatie-uitkomsten (zoals retentie, doorstroom en leervermogen). 

Het ACCR is een gezichtsbepalende onderzoeksgroep rond het thema loopbanen in Nederland en in Europa. Naast het doen van onderzoek en het verzorgen van publicaties op basis van dit onderzoek, organiseren wij (inter)nationale bijeenkomsten voor een gezelschap van wetenschappers en praktijkmensen (International Conferences on Careers Research and Practice, Dutch HRM Network ‘Capitalizing on diversity in HRM’ en diverse expertbijeenkomsten rond relevante thema’s). We onderhouden uitstekende contacten met beroeps- organisaties zoals de Nederlandse Stichting voor Management Development (NFMD), de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) en met kennisdragers zoals de Stichting Senior Werkt en het Expertisecentrum Leeftijd. 

Voor meer informatie over ons onderzoek
 
ACCR1 
1st International Conference on Careers Research and Practice by ACCR

Op deze site vindt u verder nieuws, de agenda, informatie over conferenties georganiseerd door het ACCR, presentaties, professionele en academische publicaties (die u ook kunt aanvragen).
Verder vindt u informatie over het loopbaanonderzoek (zoals de aanleiding, het theoretisch model, de onderzoeksvragen, de manier van dataverzameling en rapportage aan de deelnemende organisaties), het lopend onderzoek, de onderzoeksgroep, links en contactinformatie.

For English click here.