2010 april: ACCR werkt mee aan ontwikkeling keurmerk gezinsvriendelijk werkgeverschap

Start ontwikkeling keurmerk door Lof, Qidos en ACCR.

07-04-2010 | 17:51

Lof, Qidos en ACCR gaan het keurmerk voor gezinsvriendelijk werkgeverschap ontwikkelen. Dit naar aanleiding van de oproep van minister André Rouvoet eind vorig jaar. Het keurmerk is bedoeld om werkgevers te belonen die voorop lopen in het realiseren van een optimale balans tussen werk en zorg voor hun werknemers. Tevens is het keurmerk een stimulans en biedt het handvatten voor andere werkgevers om meer gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Een keurmerk voor gezinsvriendelijke werkgevers kon haast niet uitblijven gezien de huidige tendensen. De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen alsmede de verander(en)de kijk van de ‘nieuwe generatie’ werkende ouders op wat belangrijk is in het leven, maakt het belang van beleid en steun van werkgevers aan werknemers bij de afstemming tussen werk en zorg evident.

Het keurmerk zal in samenspraak en met commitment van sociale partners en andere belanghebbenden worden ontwikkeld. Rouvoet: “Consensus over de inhoud, naamgeving en normering van het keurmerk is van groot belang. Het keurmerk moet voor alle partijen een geloofwaardig en aantrekkelijk instrument zijn om op positieve wijze werkgevers te belonen en werknemers te informeren inzake gezinsvriendelijk beleid.” Het streven is eind 2010 aan de eerste werkgevers het keurmerk te verstrekken.

Uit eerder onderzoek van Jeugd en Gezin blijkt ook dat werkgevers meer en meer overtuigd raken dat investeringen in gezinsvriendelijkheid zich terugbetalen. Vooruitziende werkgevers schatten loyaliteit en de motivatie van hun personeel op waarde en zijn bereid te denken in individuele oplossingen en flexibiliteit om talent voor hun organisatie te verkrijgen en te behouden. Het keurmerk kan op positieve wijze bijdragen aan een klimaatverandering in Nederland waar ambities niet alleen gaan over werk maar ook over  het privéleven. 
Lof
Lof is hét cross mediaal platform voor en door moeders met ambitie. Middels Lof Magazine, de website, de nieuwsbrief, evenementen en onderzoek gaat Lof de dialoog aan met lezers, werkgevers en overheid om het klimaat in Nederland te verbeteren voor vrouwen die carrière willen combineren met het moederschap.
Zie www.lofonline.nl 

Qidos
Qidos is een innovatief organisatieadviesbureau dat organisaties ondersteunt bij vraagstukken rondom nieuwe vormen van HR-beleid. Middels advies in thema’s als levensfasebewust personeelsbeleid, flexibel werken, werk/privé balans en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt Qidos organisaties in te spelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en het groeiend aantal tweeverdieners.
Zie www.qidos.nl 

Amsterdam Center for Career Research, Vrije Universiteit Amsterdam
Het Amsterdam Center for Career Research (ACCR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een integraal onderdeel van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Het ACCR doet onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het verloop en de uitkomst van loopbanen.  Het  doet al geruime tijd onderzoek naar de samenhang tussen  afstemming van werk en zorg, steun hiervoor vanuit de organisaties en loopbaanuitkomsten.
Zie http://www.accr.nl/