Onderzoek

In het Amsterdam Center for Career Research (ACCR) zijn de onderzoeksactiviteiten van senior wetenschappers en promovendi rond het thema loopbanen gebundeld, waarbij gezamenlijk data wordt verzameld in organisaties en waar expertise wordt opgebouwd en uitgedragen rondom loopbanen.

Rekening houdend met relevante ontwikkelingen in organisaties, zoals de vergrijzing en de toenemende diversiteit van werknemers, bestuderen wij factoren die van invloed zijn op het verloop en de uitkomst van loopbanen, waarbij we specifiek kijken naar effecten van demografische factoren (zoals sekse, etniciteit, leeftijd en levensfase) en werkgerelateerde individuele factoren (zoals leergedrag, netwerken en loopbaanoriëntatie) op loopbaanuitkomsten (zoals hiërarchische groei, salaris, tevredenheid, betrokkenheid en engagement).

Daarnaast onderzoeken we de bedoelde en onbedoelde effecten van HR-interventies (zoals levensfasebewust personeelsbeleid, werk-thuis regelingen, talent- en diversiteits­management) op de loopbanen van werknemers en op organisatie-uitkomsten (zoals retentie, doorstroom en leervermogen).